Struktura według liczby akcji

Piotr Wojciechowski 47.00%
Adam Bartosiewicz 29.00%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 24.00%
Ogółem 100.00%
47.00%

Piotr Wojciechowski

29.00%

Adam Bartosiewicz

24.00%

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Struktura według liczby głosów

Piotr Wojciechowski 47.00%
Adam Bartosiewicz 29.00%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 24.00%
Ogółem 100.00%
47.00%

Piotr Wojciechowski

29.00%

Adam Bartosiewicz

24.00%

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A Piotr Wojciechowski 3 800 000 7 600 000
A Adam Bartosiewicz 2 000 000 4 000 000
B Piotr Wojciechowski 900 000 1 800 000
B Adam Bartosiewicz 900 000 1 800 000
C Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2 400 000 4 800 000

Kapitał zakładowy tworzy 10 000 000 akcji w podziale

5 800 000 Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
1 800 000 Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
2 400 000 Akcji serii C uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
10 000 000 Ogółem