Systemy dowodzenia i komunikacji

Systemy dowodzenia i komunikacji

Technologie pozwalające na uzyskanie przewagi informacyjnej na współczesnym polu walki.

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie systemów komunikacji i dowodzenia

Pokładowy Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET

Jedną z podstawowych jego funkcji jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności. Ponadto system integruje wyposażenie elektroniczne pojazdu oraz steruje sieciami przewodowymi i radiowymi. Pojazdy wyposażone w FONET mogą pracować w zautomatyzowanych systemach

Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ

System TOPAZ umożliwia koordynacje działań na poziomie dywizjonu, zapewniając współdziałanie z wyższymi szczeblami dowodzenia zgodnie z zasadą interoperacyjności. TOPAZ pozwala na uzyskanie przewagi na polu walki poprzez efektywne pozyskiwanie, dystrybucję i przetwarzanie informacji w sytuacji rozproszenia ośrodków

Osobisty System Dowodzenia i Obserwacji U-GATE

Dzięki zastosowaniu technologii poszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality ? AR), operator sił specjalnych zyskuje niespotykane dotąd zdolności orientacji w bieżącej sytuacji na polu walki. Ideą przyświecającą twórcom systemu U-GATE, było zamknięcie pętli OODA

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?
Skorzystaj z wyszukiwarki