Struktura według liczby akcji

Piotr Wojciechowski 37.90%
Adam Bartosiewicz 23.40%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 19.35%
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 19.35%
Ogółem 100.00%
37.90%

Piotr Wojciechowski

23.40%

Adam Bartosiewicz

19.35%

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

19.35%

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia

Struktura według liczby głosów

Piotr Wojciechowski 37.90%
Adam Bartosiewicz 23.40%
Polski Fundusz Rozwoju 19.35%
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 19.35%
Ogółem 100.00%
37.90%

Piotr Wojciechowski

23.40%

Adam Bartosiewicz

19.35%

Polski Fundusz Rozwoju

19.35%

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A Piotr Wojciechowski 3 800 000 7 600 000
A Adam Bartosiewicz 2 000 000 4 000 000
A WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 1 000 000 2 000 000
B Piotr Wojciechowski 900 000 1 800 000
B Adam Bartosiewicz 900 000 1 800 000
B WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 1 400 000 2 800 000
C Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2 400 000 4 800 000

Kapitał zakładowy tworzy 12 400 000 akcji w podziale

6 800 000 Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
3 200 000 Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
2 400 000 Akcji serii C uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
12 400 000 Ogółem