ZZKO TOPAZ

ZZKO TOPAZ

Wdrożenie ZZKO TOPAZ w ramach programu modernizacji artylerii zapoczątkowało wprowadzanie systemów sieciocentrycznych w Siłach Zbrojnych RP.

Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ

Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ to system klasy C4I/BMS, wyposażony w funkcje dedykowane wykorzystaniu w artylerii.
Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ

System TOPAZ umożliwia koordynacje działań na poziomie dywizjonu, zapewniając współdziałanie z wyższymi szczeblami dowodzenia zgodnie z zasadą interoperacyjności. TOPAZ pozwala na uzyskanie przewagi na polu walki poprzez efektywne pozyskiwanie, dystrybucję i przetwarzanie informacji w sytuacji rozproszenia ośrodków dowodzenia na teatrze działań wojennych (TDW).

Dzięki użyciu TOPAZA możliwe jest optymalne wykorzystanie posiadanych środków ogniowych dla zapewnienia odpowiedniej siły ognia we właściwym czasie i miejscu.

Cechy charakterystyczne:

  •  efektywne realizowanie procedury wezwania ognia artyleryjskiego (Call For Fire)
  • zwiększenie bezpieczeństwa wojsk własnych podczas działań wojennych i ćwiczeń (unikanie incydentów „blue on blue”);
  • skierowanie właściwej siły ognia do celów priorytetowych;
  • optymalne wykorzystanie dostępnych sensorów, środków łączności i efektorów oraz amunicji;
  • realizację skoordynowanego wsparcia ogniowego z wielu rodzajów środków ogniowych pozostających w dyspozycji dowódcy;
  •  dostępność  zintegrowanej informacji o działaniach operacyjnych na stanowiskach dowódczych (Common Operational Picture);
  • prowadzenie ognia do wielu celów jednocześnie;
  •  skrócenie czasu reakcji dla wszystkich rodzajów zadań ogniowych;
  • zredukowanie liczebności obsad załóg wymaganych dla efektywnego wykonywania zadań;
  • skrócenie czasu przemieszczeń i przygotowania do działań;

TOPAZ w sposób zautomatyzowany sugeruje właściwe zadanie ogniowe w oparciu o analizę efektywności posiadanych zasobów i decyzje taktyczne podejmowane przez dowódcę.

Dzięki modułowej konstrukcji systemu, może on być skonfigurowany odpowiednio do struktury dowodzenia wskazanej przez gestora.

Możliwe jest również wykorzystanie samolotu bezzałogowego FlyEye jako środka rozpoznania do ustalania współrzędnych celów oraz poprawiania ognia.