DEFCON

DEFCON Sp. z o. o.
pl. Konstytucji 3
00-647 Warszawa
REGON: 061723136
NIP: 7123289361
KRS: 0000520988

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wpłacony kapitał zakładowy: 50.000 zł

Prezes Zarządu: Roman Musiał
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Palczewski

 

 

Więcej informacji wkrótce

Skontaktuj się z nami