DEFCON

DEFCON Sp. z o. o.
pl. Konstytucji 3
00-647 Warszawa
REGON: 061723136
NIP: 7123289361
KRS: 0000520988

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wpłacony kapitał zakładowy: 50.000 zł

Prezes Zarządu: Michał D. Kalinowski
Wiceprezes Zarządu: Roman Musiał

 

 

Więcej informacji wkrótce

Skontaktuj się z nami

Michał D. Kalinowski

Prezes Zarządu

mobile PL: +48 603 306 133

m.kalinowski@wb.com.pl

 

Magdalena de Moore
Doradca Zarządu

mobile PL: +48 783 923 145
mobile UAE: +971 528105460

info.deconmag@gmail.com