Pracownik Zespołu Szkoleń w dziale RT-S

WB Electronics, Ożarów Mazowiecki Added 18 October 2018

WB ELECTRONIC S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim poszukuje Pracowników na stanowisko:

Pracownik Zespołu Szkoleń w dziale RT-S

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla Klientów firmy.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla Klientów wewnętrznych.
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.
 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji szkoleń.
 • Współpraca z kadrą kierowniczą w celu dopasowania programów szkoleń do konkretnych projektów.
 • Wsparcie zespołu R&D w testowaniu, uruchamianiu oraz wdrażaniu systemów teleinformatycznych.
 • Prace administracyjno-biurowe.
 • Dbanie o budowanie dobrego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
 • Znajomość obsługi pakietu Ms Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność w działaniu, kreatywność, doskonała organizacja pracy.
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, dydaktyki lub podobne.
 • Znajomość języka angielskiego poparta certyfikatem.
 • Mile widziana znajomość innych języków obcych.
 • Znajomość branży i środowiska wojskowego.
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń lub/i przekazywania wiedzy.
 • Praktyczna znajomość aktualnych metod, technik i narzędzi szkoleniowych.
 • Certyfikacja szkoły trenerskiej i/ lub coachingu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w renomowanej, stabilnej firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, np. dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twoich dzieci, ubezpieczenie grupowe, karta multisport i inne.
 • Pracę nad innowacyjnymi projektami w profesjonalnym zespole.
 • Realizację ambitnych zadań pozwalających na wykorzystanie posiadanego potencjału.
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • Możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.
 • Kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające ? skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO.
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji ? skierowane do wszystkich pracowników firmy.
 • Specjalistyczne ? rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy.
 • Językowe ? pozwalające na doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@wb.com.pl

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:l.ponder@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).