Inżynier Energetyk (elektryk)

WB Electronics, Warszawa Added 10 grudnia 2020

Inżynier Energetyk w WB Electronics S.A. będzie częścią interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i wdrażanie magazynów energii elektrycznej. Miejscem pracy jest hala produkcyjna oraz biuro.

Obowiązki:

 • projektowanie instalacji systemów magazynowania energii elektrycznej w obiektach budowlanych zgodnie z normami branżowymi,
 • wsparcie procesu montażu i eksploatacji urządzeń energetycznych zasilanych energią elektryczną,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wsparcie utrzymania dobrego stanu technicznego instalacji i urządzeń, energetycznych, prowadzenia serwisowych, remontowych i kontrolno-pomiarowych,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowej i instrukcji eksploatacji urządzeń,
 • czynny udział w procesie powstawania i testowania urządzeń oraz opracowywanie dokumentacji odbiorczej urządzeń,
 • przygotowywanie wycen i ofert dla klientów,
 • wyjazdy służbowe,
 • wizje lokalne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym,
 • uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie projektowania bez ograniczeń sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych niskiego napięcia,
 • uprawnienia energetyczne – świadectwo kwalifikacji E i D grupy 1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń elektroenergetycznych do 1kV,
 • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość norm branżowych, przepisów energetycznych i zasad BHP,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji wykonawczej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność, sumienność, precyzja, duża komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoki poziom kultury osobistej i umiejętność pracy w zespole,
 • silna motywacja i zaangażowanie w pracę,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • posiadanie ważnego paszportu.

Oferujemy:

 • pracę nad innowacyjnymi projektami w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • praca w systemie 1 zmianowym,
 • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • pakiety socjalne i medyczne,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • przyjazne środowisko pracy w zgranym zespole, w którym wyznajemy zasadę wzajemnego szacunku,
 • dogodną lokalizację blisko P+R Al. Krakowska.

Dokumenty z dopiskiem „EVD-IE” proszę przesyłać na adres: rekrutacja@wb.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).