Inżynier Automatyk-Projektant

WB Electronics, Warszawa Added 28 września 2021

Inżynier Automatyk-Projektant w Zakładzie Budowy Pojazdów Elektrycznych będzie częścią interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i testy systemów magazynowania energii elektrycznej do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Obowiązki:

 • tworzenie dokumentacji projektowej systemów magazynowania energii elektrycznej, w szczególności schematów elektrycznych oraz dokumentacji układów sterowania
 • specyfikacja i dobór aparatów elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • czynny udział w budowie i testach prototypów

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku automatyki, elektrycznym lub pokrewnym
 • minimum 3 lata doświadczenia przy projektowaniu układów zasilania i sterowania
 • umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej zasilania i sterowania, w szczególności umiejętność rysowania schematów elektrycznych
 • znajomość zasad projektowania obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego
 • umiejętność doboru aparatów elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
 • znajomość zasad elektromontażu i prowadzenia wiązek kablowych
 • znajomość oprogramowania ZUKEN E3 będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność rozwiązywania problemów i wyszukiwania nowatorskich rozwiązań technicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • umiejętność pracy w zespole
 • silna motywacja i zaangażowanie w pracę
 • posiadanie paszportu i prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, pakiet rekreacyjno-sportowy, ubezpieczenie grupowe )
 • Pracę nad innowacyjnymi projektami w profesjonalnym, młodym zespole
 • Szansę realizacji ambitnych zadań pozwalających na wykorzystanie posiadanego potencjału
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Dokumenty z dopiskiem „EVD–IAP” proszę nadsyłać na adres: rekrutacja@wb.com.pl

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: lOD@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).