Kierownik projektu

WB Electronics, Warszawa Added 15 grudnia 2021

WB ELECTRONICS S.A. poszukuje pracowników na stanowisko: Kierownik Projektu

Od kandydatów oczekujemy:

– Doświadczenie w realizacji projektów technicznych opartych o technologie Uczenia Maszynowego;

– 4+ lata doświadczenia w programowaniu i projektowaniu;

– 4+ lata doświadczenia w tworzeniu modeli predykcyjnych;

– 3+ lata doświadczenia w tworzeniu dokumentacji technicznej;

– Doświadczenie i umiejętności w tworzeniu prezentacji dotyczących zagadnień związanych z Uczeniem Maszynowym, Data Science;

– Umiejętność przekładania wymagań na zagadnienie z dziedziny ML oraz konkretne etapy projektowe

Zadania przyszłego pracownika:

– Monitorowanie postępów w projekcie

– Tworzenie raportów dla Dyrektora działu ML na temat postępów w projekcie

– Tworzenie planu realizacji projektu

– Spotkania z interesariuszami

– Przygotowywanie prezentacji technicznych dotyczących projektu

– Prezentowanie firmy na wydarzeniach związanych z Uczeniem Maszynowym i Data Science

– Przygotowywanie prezentacji dotyczących produktów oraz postępów w projekcie dla interesariuszy

Miejsce pracy: Warszawa, róg Okopowej i Leszno

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja_ml@wb.com.pl W tytule maila wpisać: Kierownik Projektu, dział RT-ML

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe mogą być udostępnione Współadministratorom danych osobowych w ramach „Grupy WB”. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres administratora danych lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych: IOD@wb.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.