Kontroler Finansowy / Analityk Finansowy

WB Electronics, Ożarów Mazowiecki Added 22 października 2021

WB ELECTRONICS S.A. lider polskiego przemysłu obronnego w obszarze specjalistycznej elektroniki i informatyki wojskowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kontroler Finansowy / Analityk Finansowy

Zakres obowiązków:

sporządzanie i weryfikacja prognoz finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;

sporządzanie i weryfikacja budżetu rocznego Spółki i Grupy Kapitałowej;

współpraca ze spółkami zależnymi przy sporządzaniu prognoz i budżetów spółek zależnych;

współpraca przy tworzeniu budżetów projektów, działów, inwestycji i innych;

monitorowanie i analiza wykonania budżetu Spółki i spółek zależnych;

sporządzanie analiz i raportów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;

weryfikacja wydatków Spółki i spółek zależnych;

budowanie narzędzi analitycznych według potrzeb Spółki i Grupy Kapitałowej;

wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją w celu dostarczania wiarygodnej informacji zarządczej.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym

Około 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Znajomość zasad rachunkowości i metod kontroli zarządczej

Znajomość programów służących do analizy danych

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Proaktywność oraz pozytywne nastawienie do pracy

Mile widziane doświadczenie zdobyte w firmie o charakterze kontraktowym

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Możliwość częściowej pracy zdalnej (tryb hybrydowy)

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity pozapłacowe

Pracę w silnej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej

Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Lokalizacja: Ożarów Mazowiecki

Dokumenty z dopiskiem „Kontroler Finansowy / Analityk Finansowy” proszę nadsyłać na adres: rekrutacja@wb.com.pl

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: lOD@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).