ML Ops

WB Electronics, Warszawa Added 15 grudnia 2021

WB ELECTRONICS S.A. poszukuje pracowników na stanowisko:

ML Ops

  • Od kandydatów oczekujemy:
  • Dobrego zrozumienia inżynierii AI i koncepcji MLOps / ModelOps
  • Bardzo dobrej znajomości języka Python
  • Bardzo dobrej znajomości języka SQL
  • Znajomość Docker, Jenkins i innych narzędzi DevOps będzie dodatkowym atutem
  • Silnych umiejętności analitycznych i rozwiązywania problemów
  • Ponad 3 lata doświadczenia w Data Science / ML i operacjonalizacji modeli
  • Język angielski na poziomie swobodnej komunikacji

Ponad 4 lata doświadczenia w architekturze technicznej, projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze platform AI, standardów, protokołów i urządzeń.

  • Ponad 4 lata doświadczenia w modelowaniu i analizie predykcyjnej, tworzeniu oprogramowania predykcyjnego
  • Doświadczenie w korzystaniu z bibliotek uczenia maszynowego, takich jak scikit-learn, Apache MxNet, PyTorch i TensorFlow.

Zadania przyszłego pracownika:

– Tworzenie MLOps (Machine Learning Operations) narzędzi dla przygotowywania danych, uczenia modeli, wdrażania modeli do produkcji, monitorowania jakości oraz re-traningu

– Poprawianie powtarzalności,

– Przygotowywanie i wdrażanie narzędzi do audytu, oraz wydajności modeli ML

– Rozwijanie KPIs dla oceny jakości modeli

– Rozumienie zagadnień produktowych i biznesowych oraz tłumaczenia ich na zagadnienia ML

– Wdrażanie narzędzi MLOps do pracy Inżynierów ML i programistów

– Prowadzenie wewnętrznych szkoleń i prezentacji na temat korzyści i wykorzystania narzędzi MLOps

– Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie kontroli wersji i ciągłej integracji / dostarczania

– Współpraca z naukowcami danych, inżynierami uczenia maszynowego i innymi kluczowymi interesariuszami.

Miejsce pracy: Warszawa, róg Okopowej i Leszno

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres: rekrutacja_ml@wb.com.pl. W tytule maila wpisać:

ML Ops, dział RT-ML

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe mogą być udostępnione Współadministratorom danych osobowych w ramach „Grupy WB”. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres administratora danych lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych: IOD@wb.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.