Programista komputerów sterujących w Zakładzie Budowy Pojazdów Elektrycznych

WB Electronics, Warszawa Added 20 sierpnia 2020

Programista komputerów sterujących w Zakładzie Budowy Pojazdów Elektrycznych będzie częścią interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za integrację bateryjnych systemów zasilania i sterowania.

Obowiązki:

 • tworzenie oprogramowania komputerów sterujących w języku C
 • udział w specyfikacji i doborze układów elektronicznych
 • opracowanie dokumentacji projektowej, w szczególności algorytmów sterujących i diagnostycznych
 • czynny udział w procesie powstawania i testowania prototypów sprzętowych

Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie
 • 2 lata doświadczenia przy programowaniu mikrokontrolerów/komputerów sterujących
 • znajomość architektury mikrokontrolerów ARM
 • bardzo dobra znajomość języka C
 • umiejętność dokumentowania algorytmów i kodu źródłowego
 • umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji (Git)
 • podstawowa wiedza z zakresu działania obwodów elektrycznych i układów sterowania
 • znajomość zagadnień komunikacji sieciowej, w szczególności sieci CAN, SPI i I2C
 • bardzo dobra umiejętność rozwiązywania problemów i wyszukiwania nowatorskich rozwiązań technicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • umiejętność pracy w zespole
 • silna motywacja i zaangażowanie w pracę
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę nad innowacyjnymi projektami w profesjonalnym, młodym zespole
 • szansę realizacji ambitnych zadań pozwalających na wykorzystanie posiadanego potencjału
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet socjalny

Dokumenty z dopiskiem „EVD-IP” proszę nadsyłać na adres: rekrutacja@wb.com.pl

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: l.ponder@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).