Programista systemów wbudowanych

WB Electronics, Warszawa Added 9 grudnia 2019

WB Electronics S.A. to polski producent nowoczesnych technologii specjalizujący się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla wojska.

Programista Systemów Wbudowanych w Zakładzie Autonomicznych Systemów Bojowych

Zadania przyszłego pracownika:

 • Tworzenie oprogramowania wbudowanego dla komponentów systemu bezzałogowych statków powietrznych.
 • Testowanie oprogramowania w warunkach rzeczywistej pracy.
 • Udział w międzynarodowych projektach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Znajomości języków C/C++
 • Znajomości języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji.
 • Znajomości systemu Linux od strony użytkownika.
 • Znajomość GStreamer

Mile widziane:

 • Umiejętność programowania zgodnie z zasadami SOLID.
 • Znajomość języka Python
 • Chęć i możliwość wyjazdów służbowych.
 • Znajomość zagadnień sieciowych
 • Znajomość obsługi systemu kontroli wersji Git.
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w Polskiej firmie międzynarodowej
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Szansę realizacji ambitnych zadań z zakresu systemów autonomicznych
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń grupowych
 • Możliwość dofinansowania karty Multisport

Dokumenty proszę nadsyłać na adres rekrutacja@wb.com.pl z dopiskiem: Programista Systemów Wbudowanych ASB

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: l.ponder@wb.com.pl. Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).