Technik mechanik

WB Electronics, Warszawa Added 10 grudnia 2020

Technik Mechanik w WB Electronics S.A. będzie częścią interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za budowę systemów magazynowania energii. Głównym miejscem pracy na tym stanowisku będzie warsztat mechaniczny.

Obowiązki:

 • wykonywanie prac montażowych mechanicznych,
 • wykonywanie prac ślusarskich,
 • udział w powstawaniu, budowie i obsłudze stanowisk testowych,
 • czynny udział w procesie powstawania i testowania prototypów,
 • utrzymywanie sprzętu kontrolno-pomiarowego (wzorcowania, drobne naprawy, konserwacja, utrzymywanie aktualnego rejestru urządzeń),
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • utrzymywanie magazynu części i narzędzi,
 • zbieranie ofert i zamawianie wyposażenia warsztatu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne – technik mechanik lub wyższe – Mechanika/Mechatronika lub kierunki związane z budową pojazdów lub samolotów,
 • minimum 2 letnie doświadczenie z zakresu prac ślusarskich, spawania, montażu mechanicznego,
 • umiejętność czytania i pracy z dokumentacją techniczną mechaniczną,
 • znajomość zagadnień technologii wytwarzania w obszarze gięcia i tłoczenia blach, konstrukcji spawanych, obróbki skrawaniem,
 • doświadczenie w pracy ze sprzętem pomiarowym,
 • znajomość oprogramowania Solid Edge będzie dodatkowym atutem,
 • minimum podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • dokładność i sumienność w wykonywanej pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i definiowania priorytetów zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • silna motywacja i zaangażowanie w pracę,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę nad innowacyjnymi projektami w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • praca w systemie 1 zmianowym,
 • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 • pakiety socjalne i medyczne,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • przyjazne środowisko pracy w zgranym zespole, w którym wyznajemy zasadę wzajemnego szacunku,
 • dogodną lokalizację blisko P+R Al. Krakowska.

Dokumenty z dopiskiem „EVD-TM” proszę przesyłać na adres: rekrutacja@wb.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty, które przetwarzają dane w naszym imieniu, w szczególności oferujące nam wsparcie teleinformatyczne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@wb.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).