MANTA LE

MANTA LE

Manta LE (Long Endurance) to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej.

BSP MANTA LE

Manta LE (Long Endurance) to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej. Start odbywa się w sposób tradycyjny z wykorzystaniem trójpunktowego podwozia chowanego.
BSP MANTA LE

Manta LE podobnie jak Manta VTOL, jest wyposażona w napęd hybrydowy (pokładowy generator) dostarczający energię do systemów pokładowych, jak również doładowujący akumulatory, zwiększając tym samym długotrwałość lotu.

Czas lotu Manty LE został wydłużony do 12 godzin, pozbawiając jednak płatowca możliwości pionowego startu i lądowania.

Kontrola nad samolotem odbywa się przez ergonomiczną stację kontroli lotów. Standardowe wyposażenie, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

Wysokiej jakości dane video i dane telemetryczne z systemów pokładowych są przekazywane do stanowisk operatorskich w czasie rzeczywistym przez cyfrowa, szyfrowaną radiolinię.

Kontrola nad samolotem odbywa się przez, stację kontroli lotów. Dostęp do danych pokładowych dostępny jest ze stanowisk operatorów jak również możliwe jest przekazywanie określonych danych do innych stanowisk komputerowych.

Standardowe wyposażenie, może być modyfikowane i dostosowywane w zależności od potrzeb, przeznaczenia i wymagań użytkownika

Modułowa konstrukcja samolotu Manta LE ułatwia transport w dowolne miejsce. Lekka konstrukcja jest wykonana z nowoczesnych materiałów kompozytowych, zapewniających niską masę samolotu. Gotowość do startu osiągana jest w ciągu ok. 30 minut.

Dane techniczne BSP MANTA LE

Rozpiętość skrzydeł
6,6 m
Długość
3,3 m
Masa własna
70 kg
MTOW
140 kg
Prędkość maksymalna
160 km/h
Napęd
Hybrydowy
 • Nowoczesne materiały użyte do konstrukcji samolotu.
 • Możliwość przenoszenia zarówno sensorów jak i uzbrojenia.
 • Wysoka doskonałość aerodynamiczna.
 • Chowane podwozie.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów LGCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów LGCS (poprzez Stację Nadawczo ? Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Przystosowany do działania bez nawigacji satelitarnej
 • System łączności pracujący w paśmie C (NATO).
 • Obsługa systemu przez dwóch operatorów.
 • Hybrydowy napęd platformy latającej.
 • W pełni autonomiczny start oraz lądowanie.
 • Start i lądowanie z pasa o długości 150m.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.