Rodzina routerów inQL

Rodzina routerów inQL

Routery inQL to technologia całościowych rozwiązań mobilnej łączności danych M2M - Machine to Machine

System inQL

Technologia inQL to nowoczesny modułowy system zapewniający transmisję danych o wysokim bezpieczeństwie i SLA.
System inQL

W skład rozwiązań inQL wchodzą: routery inQL-Twin przeznaczone do współpracy z sieciami komórkowymi, zasilacze buforowe inQL-UPS 24 V DC, zestaw rozwiązań inQL-Integrity (serwery i usługi), rozwiązania dedykowane bezpieczeństwu infrastruktury IT i przesyłanych danych: inQL-AUTH oraz inQL-IPSEC.
Rozwiązania inQL doskonale sprawdzą się w zastosowaniach przemysłowych, takich jak:

  • Systemy odczytowe sieci energetycznych (AMI, sieci inteligentnych czujników, IoT, odczyty zdalne gazu, wody, kontrola parametrów środowiskowych itp.)
  • Systemy sterujące (SCADA, Smart Grid, IoT, inteligentne budynki, systemy alarmowe, kontrola dostępu itp.)
  • Systemy monitoringu i przesyłu danych (inteligentny transport, fotoradary, CCTV, IT, monitoring środowiska, monitoring lasów itp.)
  • Wszędzie tam, gdzie istniejąca struktura przesyłowa jest niewystarczająca, zaś budowa nowej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona

inQL-Twin jest routerem obsługującym dwie wybrane sieci komórkowe, przeznaczonym do transmisji danych w systemach pomiarowych, monitorujących i innych systemach przesyłu danych, w szczególności SCADA, AMI, M2M. Pozwala na nieprzerwaną łączność z możliwością rejestracji i śledzenia wyspecyfikowanych parametrów SLA.
Router inQL-Twin posiada dwa interfejsy radiowe, umożliwiające transmisję danych w różnych technologiach (GSM, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE, w wybranych wykonaniach CDMA). Dzięki dwóm modułom radiowym i wielu obsługiwanym technologiom, otrzymujemy wiele poziomów redundancji kanałów łączności, a co za tym idzie ? wysoką dostępność i pewność transmisji.

inQL-UPS jest zasilaczem buforowym przeznaczonym do bezprzerwowego zasilania urządzeń pomiarowych i sterujących (sterowników routerów, czujników, urządzeń wykonawczych itp.) wymagających zasilania 24V DC.
Zasilacz pobiera prąd z sieci energetycznej lub w razie usterki sieci z akumulatorów buforowych (2x12V VRLA, od 2,2 do 10Ah) i monitoruje napięcie wyjściowe oraz wejściowe. Przełączanie między pracą z sieci i akumulatorów następuje w sposób bezprzerwowy.

inQL-Integrity jest platformą programową złożoną z niezależnych elementów, stworzonych celem zapewnienia: wielopoziomowej redundancji, niezauważalnej dla aplikacji procedury przełączania między interfejsami, procedur umożliwiających masową aktualizację oprogramowania i nastaw routerów, najwyższej jakości transmisji danych oraz narzędzi do precyzyjnego nadzoru nad systemem transmisji i pomiaru zdefiniowanych parametrów SLA. W skład platformy wchodzą następujące podsystemy

inQL-Expert  system ekspercki do monitorowania jakości parametrów systemu transmisji danych. Zapewnia precyzyjną diagnozę stanu systemu transmisyjnego przy jednoczesnej minimalizacji użycia zasobów sieci.
inQL-SingleIP  mechanizm zapewniający dostępność routerów pod stałym adresem IP, niezależnie od aktualnie używanego łącza radiowego.
inQL-Watch  aplikacja dedykowana dla personelu odpowiedzialnego za administrację serwerami danych. Pozwala na nadzór nad strumieniami danych i pracą serwerów, sygnalizując wystąpienie zagrożeń dla poprawnej pracy systemu.
inQL-Update  moduł programowy przeznaczony do masowej aktualizacji oprogramowania firmware routerów. Wbudowany system raportowania umożliwia pełną kontrolę nad procesem aktualizacji.
inQL-Config  moduł masowego zarządzania konfiguracją routerów. Dzięki wbudowanym funkcjom raportów administratorzy mają pełną kontrolę nad procesem.
inQL-Smart  moduł bazujący na sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych. Jego zadaniem jest zapewnienie maksymalnej możliwej jakości działania całego systemu routerów poprzez odpowiednie dopasowanie parametrów działania poszczególnych routerów wchodzących w skład tego systemu.
Na szczególną uwagę zasługują moduły służące zapewnieniu kompleksowego bezpieczeństwa teleinformatycznego:
inQL-AUTH (moduł uwierzytelniania urządzeń) oraz inQL-IPSEC (moduł bezpieczeństwa przesyłu danych). Moduły te tworzą kompletne rozwiązanie, wychodzące naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sieci i urządzeń wykorzystywanych do transmisji danych M2M przed zidentyfikowanymi i potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze specyfiką tych systemów.