WSD - Wielostanowiskowy System Dyspozytorski

WSD - Wielostanowiskowy System Dyspozytorski

System umożliwiający zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez nowoczesne i kompleksowe narzędzia lokalizacji.

System WSD

Kompleksowa aplikacja dyspozytorska przeznaczona do lokalizacji użytkowników radiotelefonów, sygnalizacji zgłoszeń alarmowych oraz komunikacji i zarządzania grupami roboczymi, dzięki nowoczesnym systemom lokalizacji.
System WSD

Na system składa się panel dotykowy z aplikacją WSD, radiotelefony różnych producentów, smartfony  z aplikacją TetraFlex i znaczniki lokalizacji.

Aplikacja WSD, dzięki swojej modułowości, może dostarczać tylko tych funkcjonalności, których rzeczywiście potrzebuje użytkownik końcowy. Klient ma do wyboru wiele możliwości:
Lokalizacja wewnętrzna i zewnętrzna
– lokalizacja użytkowników na mapie geograficznej (w tym możliwość ustalenia dokładności w metrach)
– dodatkowe warstwy wektorowe na mapie (dostosowane do potrzeb klienta ? dodatkowe budynki, pola, obszary technologiczne)
– lokalizacja wewnątrz budynków (obsługa wielu pięter, podkłady technologiczne, plany sytuacyjne)
– graficzna prezentacja ikony Użytkownika według typu, stanu (w tym alarmy) i aktualnej kolorystycznej przynależności do grup
jednoczesny podgląd lokalizacji wewnątrz i na zewnątrz
– rejestracja i przegląd historycznych ścieżek wszystkich Użytkowników (wewnątrz i na zewnątrz)
– ostrzeganie o wejściu/wyjściu użytkowników w ramach oznaczonych stref geograficznych
Kompleksowa komunikacja
– o komunikacja tekstowa/statusowa (transmisja danych)
– o komunikacja głosowa (pełny dupleks, półdupleks, simpleks, simpleks rozsiewczy)
– o rejestracja i przegląd historycznych konwersacji tekstowych i głosowych obsługa listy użytkowników i grup
– możliwość dynamicznej modyfikacji zawartości grup bezpośrednio w aplikacji
Cechy dodatkowe
– raporty tabelaryczne (z możliwością eksportu do pliku) dla: znaczników lokalizacyjnych, radiotelefonów, urządzeń sieciowych
– identyfikowanie użytkowników na radiotelefonach (aliasing, logowanie/wylogowanie)
– centrum powiadomień o zdarzeniach (wraz z konfigurowalnymi dźwiękami)
scenariusze działania (automatyczna modyfikacja przypisania do grup, automatyczne nadawanie uprawnień i seryjne wysyłanie wiadomości do użytkowników radiotelefonów)
– profile dyspozytorów (indywidualne uprawnienia i ustawienia przypisane do konkretnego loginu i hasła dyspozytora)
– strefy bezpieczeństwa (monitorowanie wejść i wyjść Użytkowników w zdefiniowane obszary geograficzne)
– zapewnienie ciągłości pracy 24/7 (monitorowanie stanu aplikacji i uproszczone raportowanie awarii lub błędów)