Osprzęt elektromechaniczny dla wyrzutni rakiet WR-40 "Langusta"

Osprzęt elektromechaniczny dla wyrzutni rakiet WR-40 "Langusta"

Modernizacja wyrzutni obejmowała wykonanie nowych napędów elektrycznych elewacji i azymutu.

Osprzęt elektromechaniczny dla wyrzutni rakiet WR-40 “Langusta”

Przygotowany osprzęt wyrzutni składa się z zespołu napędów elektrycznych azymutu i elewacji, bloku sterowania napędami, bloku zasilania elektrycznego, pulpitu sterowania położeniem wyrzutni (wewnętrzny i zewnętrzny), enkoderów położenia w azymucie i elewacji oraz czujników krańcowych.
Osprzęt elektromechaniczny dla wyrzutni rakiet WR-40 “Langusta”

Na stanowiskach sterowania wyrzutnią zamontowane są pulpity operatorów sterowania zawierające: kontrolki zasilania, kontrolki poprawności pracy osprzętu elektromechanicznego, kontrolkę punktu sterowania, kontrolkę zakończenia procedury ustawienia kątów dozwolonych i zabronionych, klawisze ustawiania pozycji kątowych, dwa segmentowe wyświetlacze kątów położenia wyrzutni, klawisze startu i stopu oraz przełącznik przejęcia sterowania.

Osprzęt elektromechaniczny wyrzutni umożliwia:

  • sterowanie napędami z zewnątrz za pomocą pulpitu lub za pomocą Systemu Kierowania Ogniem,
  • pracę w trybie prędkościowym i pozycyjnym,
  • wprowadzanie stref dozwolonych i zabronionych przed wykonywaniem zadań ogniowych z wyrzutni,
  • awaryjne sterowanie ręczne.