Struktura według liczby akcji

Piotr Wojciechowski 46.54%
Adam Bartosiewicz 28.72%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 24.74%
Ogółem 100.00%
46.54%

Piotr Wojciechowski

28.72%

Adam Bartosiewicz

24.74%

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Struktura według liczby głosów

Piotr Wojciechowski 46.54%
Adam Bartosiewicz 28.72%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 24.74%
Ogółem 100.00%
46.54%

Piotr Wojciechowski

28.72%

Adam Bartosiewicz

24.74%

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A Piotr Wojciechowski 3 800 000 7 600 000
A Adam Bartosiewicz 2 000 000 4 000 000
B Piotr Wojciechowski 900 000 1 800 000
B Adam Bartosiewicz 900 000 1 800 000
C Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2 400 000 4 800 000
D Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 98 433 196 866

Kapitał zakładowy tworzy 10 098 433 akcji w podziale

5 800 000 Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
1 800 000 Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
2 400 000 Akcji serii C uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
98 433 Akcje serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
10 098 433 Ogółem