O Grupie WB

GRUPA WB to obecnie największy, polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak:

Główną zaletą systemów oferowanych przez Grupę WB jest ich modularność i skalowalność. Umożliwia to budowę wielu konfiguracji łączących wszystkie produkty Grupy w jedno kompleksowe narzędzie zarządzania sytuacją na współczesnym wielowymiarowym polu walki zgodnie z potrzebami użytkownika.

W swojej działalności GRUPA WB kieruje się innowacyjnością, tworząc przełomowe rozwiązania technologiczne. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej obejmującej rozwiązania unikatowe w skali świata, które znajdują nabywców na najbardziej wymagających rynkach.

Technologie oferowane przez Grupę WB bazują na wieloletnim doświadczeniu wynikającym z eksploatacji systemów wdrożonych w polskiej armii oraz długofalowej współpracy z najbardziej wymagającymi klientami z całego świata. Dzięki temu Grupa WB jest obecnie największym polskim eksporterem technologii obronnych do kilkudziesięciu państw świata, w tym między innymi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Autorskie rozwiązania zaprojektowane przez inżynierów GRUPY WB wyznaczają standardy i kreują nowe trendy nie tylko w Polsce, ale są głównym źródłem sukcesu na rynkach międzynarodowych.

GRUPA WB jako firma działająca globalnie posiada swoje biura i centra technologiczne w najbardziej rozwijających się regionach świata: od Azji przez Bliski Wschód po Stany Zjednoczone Ameryki. Obecnie we wszystkich oddziałach Grupy WB na całym świecie pracuje ponad 1200 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie i pracownicy działów badawczo – rozwojowych.

SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI I DOWODZENIA WIELOWYMIAROWYM POLEM WALKI

Systemy łączności i dowodzenia od samego początku istnienia to flagowe rozwiązania w ofercie Grupy WB. Dla zdobycia przewagi informacyjnej na współczesnym, coraz bardziej skomplikowanym polu walki, kluczową rolę odgrywa bezbłędna i szybka analiza informacji pozyskanych z różnego rodzaju sensorów rozpoznawczych. Inżynierowie Grupy WB zaprojektowali w pełni zintegrowane rozwiązania w obszarze  łączności, zarządzania, dowodzenia zgodnie z zasadą cyklu OODA (Observe Orient Decide Act – OODA loop).

Obecnie systemy C4ISR, zaprojektowane w Grupie WB znajdują się na wyposażeniu nie tylko Wojska Polskiego, ale również sił zbrojnych takich krajów jak m.in. Stany Zjednoczone, Szwecja, Malezja, Węgry, Słowacja, Ukraina, Indie.

SYSTEMY OBSERWACYJNO – ROZPOZNAWCZE

Uzyskanie odpowiednio wcześniej informacji o potencjalnym przeciwniku i wynikająca z tego większa świadomość sytuacyjna na każdym szczeblu dowodzenia to klucz do uzyskania przewagi na nowoczesnym, wielowymiarowym polu walki. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do zapewnienia użytkownikowi pełnej świadomości sytuacyjnej są nowoczesne systemy bezzałogowe oraz sensory obserwacyjne.

Wieloletnie doświadczenie z użytkowania zaprojektowanych przez inżynierów Grupy WB powietrznych i naziemnych sensorów obserwacyjnych, również w warunkach bojowych sprawia, że rozwiązania oferowane przez Grupę WB cechują się niezawodnością oraz stanowią sprawdzone rozwiązanie dedykowane dla potrzeb użytkownika.

SYSTEMY UDERZENIOWE

Zdolność do natychmiastowej eliminacji wykrytego zagrożenia, stanowi często kluczowy czynnik decydujący o sukcesie lub porażce realizowanej misji. Nowoczesne systemy uderzeniowe zaprojektowane przez inżynierów Grupy WB: zestawy amunicji krążącej oraz systemy rakietowe umożliwiają precyzyjną eliminację wykrytych zagrożeń z niespotykaną dotąd skutecznością.

WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Wieloletnie doświadczenie w integracji różnego rodzaju wyposażenia specjalistycznego dla pojazdów wojskowych, doprowadziło do powstania w ramach Grupy WB wysokich kompetencji w obszarze modernizacji eksploatowanego sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Obecnie GRUPA WB może zaoferować swoim klientom technologie łączności i dowodzenia, kompleksowe wyposażenie użytkowanego sprzętu wojskowego w najnowsze, światowej klasy systemy łączności, dowodzenia i kierowania ogniem oraz elektromechaniczne systemy kierowania uzbrojeniem, zgodne z najwyższymi standardami NATO.

SYSTEMY IT

GRUPA WB to także o inżynierskie centrum technologiczne skupiające wybitnych specjalistów z dziedziny łączności specjalnej, technologii komórkowych, kryptografii i dedykowanych rozwiązań elektronicznych.

ELEKTROMOBLINOŚĆ

Bazując na doświadczeniu i wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej GRUPA WB oferuje innowacyjne rozwiązania w obszarze elektromobilności. Zespół wykorzystuje obecny potencjał intelektualny, doświadczenie oraz zaplecze techniczne do dynamicznego rozwoju ciężkich platform mobilnych napędzanych elektrycznie z integracją postępującej autonomiczności pojazdów.

 

« Powrót