Energetyka

Energetyka

Technologie teleinformatyczne do zastosowania w sektorze energetycznym.

Poznaj nasze rozwiązania dla sektora energetycznego

GRUPA WB wykorzystuje doświadczenie zespołów badawczych i inżynierskich w rozwiązaniach przeznaczonych na rynek energetyczny – mobilna łączność, inteligentny transport i budynki, innowacyjne systemy monitorujące mają na celu maksymalizację efektywności, komfortu i bezpieczeństwa użytkowników oraz minimalizacja kosztów eksploatacji.

System Kontroli Gniazd Elektrycznych

System umożliwia ładowanie pojazdów elektrycznych i urządzeń użytkowych wraz z rozliczeniem pobranej energii przez użytkownika. Smart Socket został zaprojektowany z myślą o rosnącej potrzebie ładowania pojazdów elektrycznych w miejscach ich parkowania w godzinach nocnych z uwzględnieniem: Zabezpieczenia

System inQL

W skład rozwiązań inQL wchodzą: routery inQL-Twin przeznaczone do współpracy z sieciami komórkowymi, zasilacze buforowe inQL-UPS 24 V DC, zestaw rozwiązań inQL-Integrity (serwery i usługi), rozwiązania dedykowane bezpieczeństwu infrastruktury IT i przesyłanych danych: inQL-AUTH oraz inQL-IPSEC.

System PIK

Wdrożenie PIK pozwala na natychmiastową zdolność wymiany głosu i danych pomiędzy członkami zespołów obecnych na miejscu zdarzenia, korzystających z własnych systemów łączności, jak i z każdym uprawnionym użytkownikiem telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją PIK-To-Talk. W ramach Platformy Integracji

System AMSTA

Za pomocą skonfigurowanych w sieć inteligentnych sensorów użytkownik systemu zyskuje zdolności do monitorowania rozległych obszarów lub obiektów o charakterze także liniowym i wykrywania prób wtargnięcia osób lub pojazdów w strefę objętą ochroną. Sensory informują użytkownika nie

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?
Skorzystaj z wyszukiwarki