Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Dzięki innowacyjnym systemom łączności, narzędziom ochrony i kryptografii GRUPA WB zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w sektorze publicznym.

Poznaj nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa publicznego.

Bezpieczeństwo jest we współczesnym świecie kluczową kwestią dla codziennego życie obywateli i rozwoju gospodarczego państwa. GRUPA WB z warszawską spółką MINDMADE na czele, prowadzi aktywne działania biznesowe i rozwojowe w sektorze Bezpieczeństwa Publicznego. Stanowi to naturalne rozwinięcie kompetencji w zakresie kryptografii i szyfrowania, bezprzewodowych sieci mobilnych oraz realizację zintegrowanej strategii produktowej Grupy WB, która wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz sprawnego reagowania podczas sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych.