Bezzałogowy system latający FlyEye

Bezzałogowy system latający FlyEye

Bezzałogowy system powietrzny FlyEye to całkowicie polskie rozwiązanie zaprojektowane do realizowania szerokiego zakresu misji.

Bezzałogowy system powietrzny FLYEYE

Wielozadaniowy bezzałogowy system latający FlyEye to zaawansowane, całkowicie polskie rozwiązanie. Sprawdzony w warunkach bojowych bezzałogowiec może być stosowany do obserwacji pola walki, kierowania artylerią, retransmisji sygnału, patrolowania granic lub monitoringu infrastruktury krytycznej.
Bezzałogowy system powietrzny FLYEYE

Bezzałogowy system latający FlyEye to nowoczesne, zaawansowane rozwiązanie, które może zostać wykorzystywane do bardzo szerokiej gamy zadań. FlyEye został wprowadzony do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej oraz formacji mundurowych innych państw. To system sprawdzony w warunkach bojowych, umożliwiający wykonanie misji nawet przy bardzo silnym oddziaływaniu środków walki radioelektronicznej.

Wielozadaniowy system, składający się z kilku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) FlyEye, został od podstaw zaprojektowany przez polskich konstruktorów i jest w całości produkowany w Polsce. Wszystkie zastosowane w nim rozwiązania są własnością intelektualną GRUPY WB. Dzięki temu można mieć pełną narodową kontrolę nad systemem. Krajowy projekt i produkcja umożliwiają szybkie dostawy do klientów, a także dowolne modyfikacje i dostosowanie FlyEye do wymagań użytkowników.

Modułowa budowa FlyEye pozwala na przygotowanie bezzałogowca do startu oraz złożenie go po lądowaniu w czasie krótszym, niż dziesięć minut. Sam start odbywa się automatycznie,  BSP wypuszczany jest „z ręki” operatora. Nie jest przy tym wymagany żaden sprzęt wspomagający, jak wyrzutnia czy pneumatyczna katapulta. Znacząco zmniejsza to masę transportowanego zestawu. Start BSP FlyEye można przeprowadzić z dowolnego miejsca, nawet z pokładu niewielkiej jednostki pływającej.

Bezzałogowy system latający FlyEye może być dostarczany w różnych konfiguracjach, w tym obserwacyjnej, retransmisyjnej, a nawet transportowej (do szybkiego przenoszenia szczególnie ważnych przesyłek). Istnieje też możliwość integracji bezzałogowca z bardzo lekkim uzbrojeniem precyzyjnym, a także wektorowym systemem akustycznym (służącym do wykrywania źródeł wystrzału). W zależności od zastosowania BSP FlyEye może być zintegrowany z różnymi modułami misyjnymi.

Podstawowy moduł misyjny FlyEye wyposażony jest w ruchomą dualną głowicę umieszczoną pod kadłubem. Dzięki temu zapewniony jest szeroki zakres obserwacji z powietrza. Pierwsza z zamocowanych w głowicy kamer – telewizyjna, służy do monitorowania wybranego obszaru w świetle dziennym. Druga, to niechłodzona kamera termowizyjna. Jest szczególnie przydatna podczas działań w nocy, przydaje się również przy poszukiwaniu zaginionych osób lub lokalizowaniu ognisk pożarów. Użytkownik ma możliwość szybkiego przełączania zobrazowań wideo z kamery wideo i termowizyjnej. Wyposażenie głowicy i liczba umieszczonych w niej kamer może być modyfikowana w zależności od wymagań i przeznaczenia systemu FlyEye.

Polski bezzałogowy system FlyEye - Montaż i demontaż odbywają się w poniżej 10 minut.
Wielozadaniowy bezzałogowy system FlyEye

FlyEye jest kompatybilny i współpracuje z innymi rozwiązaniami GRUPY WB, w tym systemem zarządzania walką TOPAZ oraz Platformą Integracji Komunikacji – systemem łączności i zarządzania kryzysowego PIK na rynkach cywilnych. FlyEye jest w szczególności dostosowany do realizowania misji polegających na bardzo precyzyjnym podawaniu położenia celów dla artylerii i korekcji miejsc trafień.

Tryby lotu systemu bezzałogowego FlyEye

Automatyczny start Kontroluje lot FlyEye do momentu aktywacji wybranego planu lotu, w momencie gdy osiągnie ona bezpieczny pułap.
Planowanie lotu W pełni autonomiczny lot zaplanowany przy użyciu punktów orientacyjnych 3D. Bezzałogowiec może poruszać się zgodnie z wyznaczoną misją w ramach planu. Punkty orientacyjne mogą wyznaczać zamknięty obszar lub doprowadzić do trybu krążącego na wybranym obszarze. Każdy z punktów orientacyjnych, taki jak aktywność, promień krążenia lub kierunek może być zmodyfikowany w każdym momencie, zarówno przed, jak i w trakcie trwania misji. Możliwe jest przygotowanie alternatywnych planów lotu.
Tryb podążania za obrazem FlyEye podąża w kierunku wskazanym przez głowicę, umożliwiając tym samym optymalne warunki dla obserwacji wskazanych obiektów.
Tryb konwojowania FlyEye przechodzi w tryb konwojowania przy wykorzystaniu mobilnej anteny.
Platforma latająca wykrywa kierunek konwoju pozostając w pozycji przez pojazdem.
Krążenie FlyEye przechodzi w tryb krążenia na swojej aktualnej pozycji.
Działania poza zasięgiem FlyEye realizuje misje poza zasięgiem łącza radiowego.
Autonomiczne lądowanie Aktywuje tryb lądowania FlyEye we wcześniej określonej lokalizacji.

 

Zobacz film

 

Dane techniczne Bezzałogowy system powietrzny FLYEYE

Rozpiętość skrzydeł
3,6 m
Długość
1,8 m
Masa startowa
12 kg
Prędkość maksymalna
60 - 120 km/h
Pułap lotu
3500 m AMSL
Czas lotu
2.5 h +
Zasięg łącza radiowego LOS
180 km LOS
System łączności
W paśmie C (NATO)
Napęd
Cichy silnik elektryczny zasilany z akumulatorów litowo-polimerowych
 • Łatwość złożenia i demontażu platformy latającej Flyeye, modułowa konstrukcja.
 • Wariant podstawowy systemu FlyEye może być przenoszony w dwóch plecakach.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu FlyEye.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Obsługa systemu FlyEye przez dwóch operatorów.
 • Start platformy latającej z ręki. W czasie startu i lądowania nie są wymagane dodatkowe elementy wspomagające.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki ochronie głowicy obserwacyjnej.
 • Możliwość startu i lądowania w ograniczonej przestrzeni.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.
 • Bezzałogowa Platforma Latająca FlyEye
 • Głowice obserwacyjne
 • Systemy antenowe
 • Naziemna stacja kontroli lotu GCS
 • Stacja analizy danych
 • Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo