BSP FLYEYE

BSP FLYEYE

FlyEye to bezzałogowa platforma latająca bliskiego zasięgu klasy mini zaprojektowana do prowadzenia obserwacji i zbierania informacji.

Bezzałogowy System Powietrzny FLYEYE

BSP FlyEye jest modułowym systemem, który wykazuje się łatwością złożenia i demontażu. Gotowość do startu osiągana jest w czasie krótszym niż 10 minut. Start z ręki, bez użycia dodatkowych przyrządów możliwy jest w wąskich i ograniczonych przestrzeniach.
Bezzałogowy System Powietrzny FLYEYE

FlyEye jako platforma nośna jest standardowo wyposażona w głowicę umieszczoną pod kadłubem, zapewniając tym samym duży zakres obserwacji. Dwie kamery w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna) pozwalają na szybkie przełączanie zobrazowań wideo.

FlyEye posiada możliwość integracji z lekkim uzbrojeniem precyzyjnym, integracji z akustycznym sensorem wektorowym do wykrywania źródeł wystrzału. W zależności od zastosowania FlyEye może być również zintegrowany z innymi głowicami obserwacyjnymi.

Standardowe wyposażenie w obserwacyjną głowicę dualną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

Zobacz film

 

Dane techniczne Bezzałogowy System Powietrzny FLYEYE

Rozpiętość skrzydeł
3,6 m
Długość
1,8 m
Masa startowa
12 kg
Prędkość maksymalna
60 - 120 km/h
Pułap lotu
3000 m AMSL
Czas lotu
2.5 h +
Zasięg transmisji on-line
180 km LOS
System łączności
W paśmie C (NATO)
Napęd
Cichy silnik elektryczny zasilany z akumulatorów litowo-polimerowych
 • Łatwość złożenia i demontażu platformy latającej, modułowa konstrukcja.
 • Wariant podstawowy systemu może być przenoszony w dwóch plecakach.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Obsługa systemu przez dwóch operatorów.
 • Start platformy latającej z ręki. W czasie startu i lądowania nie są wymagane dodatkowe elementy wspomagające.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki ochronie głowicy obserwacyjnej.
 • Możliwość startu i lądowania w ograniczonej przestrzeni.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.
 • Bezzałogowa Platforma Latająca FlyEye
 • Głowice obserwacyjne
 • Systemy antenowe
 • Naziemna stacja kontroli lotu GCS
 • Stacja analizy danych
 • Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo