BSP FLYEYE

BSP FLYEYE

Polska bezzałogowa latająca platforma FlyEye to system zaprojektowany do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych.

Bezzałogowy latający system obserwacyjny FLYEYE

Polski bezzałogowy latający system FlyEye to technologia zaprojektowana do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. Sprawdzony w boju system użytkowany jest do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitoringu infrastruktury krytycznej.
Bezzałogowy latający system obserwacyjny FLYEYE

Polski bezzałogowy latający system obserwacyjny FlyEye, przeznaczony do misji obserwacyjnych, jest standardowo wyposażony w głowicę umieszczoną pod kadłubem, zapewniając tym samym duży zakres obserwacji. Polskiej produkcji dron wyposażony jest w dwie kamery w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna), pozwalające na szybkie przełączanie zobrazowań wideo.

Polski bezzałogowy latający system obserwacyjny FlyEye posiada możliwość integracji z lekkim uzbrojeniem precyzyjnym, integracji z akustycznym sensorem wektorowym do wykrywania źródeł wystrzału. W zależności od zastosowania FlyEye może być również zintegrowany z innymi głowicami obserwacyjnymi.

Modułowa budowa bezzałogowego polskiego bezzałogowego systemu latającego FlyEye pozwala na montaż i demontaż w czasie krótszym niż 10 minut. Start „z ręki” , odbywający się w pełni automatycznie, umożliwia przeprowadzenie misji bez dodatkowego sprzętu.

Polski bezzałogowy system FlyEye - Montaż i demontaż odbywają się w poniżej 10 minut.
Polski bezzałogowy system FlyEye

Standardowe wyposażenie FlyEye w obserwacyjną głowicę dualną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.

Bezzałogowy system powietrzny FlyEye jest kompatybilny i współpracuje z systemami projektowanymi przez Grupę WB, takimi jak system zarządzania walką TOPAZ w warunkach bojowych, czy też system łączności i zarządzania kryzysowego PIK na rynkach cywilnych.

Tryby lotu polski bezzałogowy system powietrzny FlyEye

Automatic take-off Kontroluje lot FlyEye do momentu aktywacji wybranego planu lotu, w momencie gdy osiągnie ona bezpieczny pułap.
Flight plan W pełni autonomiczny lot zaplanowany przy użyciu punktów orientacyjnych 3D. Mogą one wyznaczać zamknięty
plan lotu lub tryb krążący na wybranym obszarze. Każdy z punktów orientacyjnych, taki jak aktywność, promień
krążenia lub kierunek może być zmodyfikowany w każdym momencie, zarówno przed, jak i w trakcie trwania misji.
Możliwe jest przygotowanie alternatywnych planów lotu.
Camera guide FlyEye podąża w kierunku wskazanym przez głowicę, umożliwiając tym samym optymalne warunki
dla obserwacji wskazanych obiektów.
Convoying FlyEye przechodzi w tryb konwojowania przy wykorzystaniu mobilnej anteny.
Platforma latająca wykrywa kierunek konwoju pozostając w pozycji przez pojazdem.
Hold FlyEye przechodzi w tryb krążący na swojej aktualnej pozycji.
Out of range FlyEye realizuje misje poza zasięgiem łącza radiowego.
Autonomous landing Aktywuje tryb lądowania FlyEye we wcześniej określonej lokalizacji.

 

Zobacz film

 

Dane techniczne Bezzałogowy latający system obserwacyjny FLYEYE

Rozpiętość skrzydeł
3,6 m
Długość
1,8 m
Masa startowa
12 kg
Prędkość maksymalna
60 - 120 km/h
Pułap lotu
3500 m AMSL
Czas lotu
2.5 h +
Zasięg łącza radiowego LOS (antena standardowa)
50 km
System łączności
W paśmie C (NATO)
Napęd
Cichy silnik elektryczny zasilany z akumulatorów litowo-polimerowych
 • Łatwość złożenia i demontażu platformy latającej Flyeye, modułowa konstrukcja.
 • Wariant podstawowy systemu FlyEye może być przenoszony w dwóch plecakach.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu FlyEye.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Obsługa systemu FlyEye przez dwóch operatorów.
 • Start platformy latającej z ręki. W czasie startu i lądowania nie są wymagane dodatkowe elementy wspomagające.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki ochronie głowicy obserwacyjnej.
 • Możliwość startu i lądowania w ograniczonej przestrzeni.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.
 • Bezzałogowa Platforma Latająca FlyEye
 • Głowice obserwacyjne
 • Systemy antenowe
 • Naziemna stacja kontroli lotu GCS
 • Stacja analizy danych
 • Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo