System SWARM

System SWARM

SWARM integruje systemy rozpoznawczo-obserwacyjne (BSP FLYEYE), dowodzenia i łączności (FONET&TOPAZ) oraz uderzeniowe (WARMATE).

System SWARM

System umożliwiający niewielkim pododdziałom prowadzenie rozpoznania z jednoczesnym wykonywaniem precyzyjnych uderzeń na wysoko wartościowe cele przeciwnika. Jednostka ta składa się z wozu rozpoznania i dowodzenia (RCV) wyposażonego w bezzałogowy system powietrzny FLYEYE oraz pojazdy bojowe.
System SWARM

SWARM system obserwacji i dowodzenia to nowatorski system umożliwiający niewielkim pododdziałom prowadzenie rozpoznania z jednoczesnym wykonywaniem precyzyjnych uderzeń na wysoko wartościowe cele przeciwnika. Jednostka ta składa się z wozu rozpoznania i  dowodzenia (RCV) wyposażonego w bezzałogowy system powietrzny FLYEYE służący do obserwacji oraz strike vehicles – pojazdy bojowe (SV) zaopatrzone w system amunicji krążącej WARMATE.

Dzięki pełnej integracji tych dwóch bezzałogowych systemów powietrznych spiętych systemem dowodzenia i łączności System SWARM pozwala na prowadzenie precyzyjnej obserwacji oraz wybór celu przy użyciu danych z FLYEYE i na szybką reakcję ogniową za pomocą uderzeniowego systemu WARMATE. Transmisję danych i komunikację głosową pomiędzy pojazdami jednostki RSU zapewnia system FONET ? cyfrowa platforma dowodzenia i łączności danych i głosu, wyposażona w radiostację innego producenta lub definiowaną radiostację  COMP@N w wersji pojazdowej.

Wyboru typu pojazdu użytkowanego jako wóz rozpoznawczy, wóz dowodzenia oraz wóz bojowy (kołowy, gąsienicowy, ciągnący) dokonuje użytkownik końcowy, natomiast pełną integrację systemów FONET, FLYEYE, WARMATE oraz łączności radiowej zapewnia GRUPA WB.  Ponadto GRUPA WB oferuje kompleksowy program konserwacyjny. Nie tylko administruje wszelkimi pracami naprawczymi pojazdów i systemów bezzałogowych, ale również zapewnia wsparcie IT w terenie i pełne szkolenie z obsługi Systemu SWARM.

FLYEYE – bezzałogowa platforma latająca klasy mini służąca do obserwacji, identyfikacji oraz lokalizacji różnego typu celów w dzień i w nocy. Platformę można wypuścić „z ręki”, a więc nie wymaga ona żadnej dodatkowej infrastruktury do startu i pozwala na wzniesienie się na terenach miejskich, leśnych i górzystych. System lądowania polega na automatycznym odrzuceniu zasobnika z akumulatorami i głowicą obserwacyjną na spadochronie, co pozwala uniknąć uszkodzeń kamery i baterii.

WARMATE – system amunicji krążącej WARMATE pozwalający na wykonanie zadania ogniowego na celach zidentyfikowanych przy użyciu FLYEYE. System jest kompatybilny z  czterema typami głowic bojowych, służących do realizacji różnego rodzaju misji. Głowice są wyposażone w kamery światła dziennego lub kamery termowizyjne pozwalające na pełną obserwację strefy uderzenia i modyfikację lub przerwanie misji w zależności od warunków. W zależności od rodzaju wykonywanej misji AK WARMATE może być wyposażony w głowice:

kumulacyjną – służącą do niszczenia pojazdów opancerzonych,

odłamkową – do niszczenia siły żywej przeciwnika,

termobaryczną – do niszczenia umocnionych punktów oporu.

FONET – cyfrowa platforma łączności i dowodzenia FONET to zestaw urządzeń i ich oprogramowania, tworzący jednolity system łączności wewnątrzpojazdowej i wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki. System FONET budowany jest w oparciu o jednostkę centralną, która pełni rolę koncentratora wszystkich elementów systemu, co pozwala na wykonywanie różnego typu operacji. Modułowa koncepcja systemu pozwala na dobór właściwej konfiguracji dla każdego pojazdu zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność łączności głosowej i wymiany danych. Pojazd wyposażony w system FONET staje się efektywnym elementem współczesnych i przyszłych systemów dowodzenia operujących w środowisku multi-domain battlefield.