Uniwersalny kalkulator artyleryjski UKART-2

Uniwersalny kalkulator artyleryjski UKART-2

Alternatywny środek obliczeniowy dla zestawu kierowania ogniem Topaz, służący wszystkim typom dział na wyposażeniu polskiej armii.

UKART-2

Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski do Środków Ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii UKART-2 jest narzędziem umożliwiającym wykonywania obliczeń balistycznych zapewniających prawidłowe prowadzenie ognia artylerii lufowej i rakietowej znajdującej się na wyposażeniu SZ RP.
UKART-2

Uniwersalny Kalkulator Artyleryjski do Środków Ogniowych Wojsk Rakietowych i Artylerii UKART-2  zapewnia implementację tabel strzelniczych (wersja elektroniczna) różnego typu amunicji.

Kluczowym elementem Uniwersalnego Kalkulatora Artyleryjskiego UKART-2 jest specjalistyczne oprogramowanie zunifikowane z wdrożonym w SZ RP system ZZKO TOPAZ.

Uniwersalny kalkulator artyleryjski UKART-2 – najważniejsze funkcjonalności:

 • przygotowanie strzelania i kierowania ogniem z użyciem amunicji, która została zaimplementowana w postaci elektronicznych wersji tabel strzelniczych
 •  przyjęcie i zapamiętanie: współrzędnych dowolnego ugrupowania bojowego pododdziału artylerii, danych meteorologicznych, danych o amunicji wg tabel strzelniczych, danych o środkach ogniowych, danych o elementach koordynacji wsparcia ogniowego;
 • przyjęcie i przeliczenie współrzędnych celów i wybuchów;
 • obliczenie dla każdego stanowiska ogniowego każdego działa/moździerza/wyrzutni danych topograficznych, nastaw i danych obliczonych do celu;
 • wyświetlenie nastaw zapalników czasowych;
 • obliczenie nastaw poprawionych podczas wstrzeliwania i prowadzenia ognia skutecznego;
 • opracowanie wyników tworzenia celu pomocniczego;
 • wykorzystanie danych działa kontrolnego;
 • obsługa map cyfrowych różnego typu (np. CADRG, GeoTIFF, , MrSID, CIB, VPF/SHP, DTED);
 • zobrazowanie sytuacji taktycznej w oparciu o symbole standard APP-6A.

Oprogramowanie Uniwersalnego Kalkulatora Artyleryjskiego UKART2 umożliwia dynamiczne dołączanie elektronicznych wersji tabel strzelniczych. Dotyczy to zarówno tabel już zaimplementowanych, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Wszystkie obliczenia balistyczne przeprowadzone są z uwzględnieniem rzeczywistych warunków strzelania, do których należą np. typ amunicji, partia zastosowanego prochu, jak również warunki meteorologiczne, obsługiwane zgodnie z następującymi standardami komunikatów:

 • Meteo11 (również Meteo-przybliżony);
 • METB3;
 • METCM.
Uniwersalny kalkulator artyleryjski UKART-2

Uniwersalny kalkulator artyleryjski UKART-2