BSP FT5

BSP FT5

FT5 to bezzałogowa platforma powietrzna kategorii taktycznej krótkiego zasięgu. Jest dedykowana do realizacji misji wymagających niezawodności.

Bezzałogowy System Powietrzny FT5

FT5 to nowatorska konstrukcja cechująca się prostotą logistyki i obsługi a jednocześnie długotrwałością lotu.
Bezzałogowy System Powietrzny FT5

Bezzałogowy System Powietrzny FT5 charakteryzuje się dwusilnikową konstrukcją znacznie zwiększającą niezawodność i tym samym gwarancję wykonania misji. FT5 może być wyposażony w głowice optoelektroniczne, sensory COMINT/ELINT, detektory rozpoznawania skażeń a także uzbrojenie.

System FT5 może być wykorzystywany do: 

 • Misji wywiadowczych
 • Obserwacji pola walki
 • Konwojowania
 • Monitorowania skutków katastrof
 • Patrolowania granic państw

Modułowa konstrukcja FT5 ułatwia transport. Gotowość do startu osiągana jest ciągu ok 30 minut. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie.

Bezzałogowy System Powietrzny FT5 jest platformą nośną, standardowo wyposażoną w głowice optoelektroniczne (obserwacyjne), lekkie systemy rozpoznania radioelektronicznego i sensory rozpoznawania skażeń. Dwie kamery Bezzałogowego Systemu Powietrznego FT5 w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna) umożliwiają obserwację terenu w dwóch zakresach pasma. W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Jest to kolejny, po odnoszącym ogromne sukcesy systemie bezzałogowym FLYEYE, produkt w ofercie bezzałogowych systemów powietrznych Grupy WB.

 

Dane techniczne Bezzałogowy System Powietrzny FT5

Rozpiętość skrzydeł
6,4 m
Długość
3,1 m
Masa własna
85 kg
Napęd
spalinowy
Pułap lotu
5000 m AMSL
Czas lotu
10 godzin
 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie dwóch silników spalinowych.
 • Prosta eksploatacja, obsługa i logistyka.
 • Modułowa konstrukcja ułatwia transport złożonego systemu w dowolne miejsce.
 • Możliwość modyfikacji sensorów i wyposażenia.
 • Przenoszenie uzbrojenia oraz wyposażenia w dodatkowe sensory.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji oraz śledzenia obiektu z dużej odległości.
 • Przesyłanie danych podczas trwania lotu w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obrazu.
 • Precyzyjny laserowy pomiar odległości od obiektów.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Szyfrowany przesył danych.
 • Możliwość przejęcia kontroli nad platformą ze stacji wysuniętej zwiększając praktyczny zasięg operacyjny.
 • Autonomiczny lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu.
 • Start za pomocą mobilnej rampy startowej.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki metodzie ochrony głowicy obserwacyjnej.