Historia

GRUPA WB ma swoje korzenie w dynamicznym rozwoju spółki WB ELECTRONICS S.A. Po sukcesach eksportowych rozwiązań firmy WB ELECTRONICS, takich jak system FONET, pojawiła się potrzeba stworzenia oferty idącej w kierunku kompleksowych, złożonych systemów, które miały konkurować z produktami największych światowych graczy przemysłu obronnego. Wymagało to nawiązania bliskiej współpracy z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami w Polsce. Tak zawiązała się współpraca z RADMOR S.A., największym polskim producentem radiokomunikacji ruchomej UKF.

Wieloletni rozwój systemów przeznaczonych dla artylerii ukazał natomiast potrzebę wprowadzenia do artyleryjskich systemów kierowania ogniem również systemów rozpoznawczych. W ten sposób pojawiły się w ofercie GRUPY WB systemy bezzałogowe. Aby umożliwić dostarczanie polskiej armii i klientom zagranicznym pewnych i niezawodnych bezzałogowych systemów rozpoznawczych, nawiązano współpracę z gliwicką firmą FLYTRONIC.

Kolejnym krokiem w budowaniu przewag konkurencyjnych na światowym rynku było nawiązanie współpracy z gdyńską firmą AREX, która posiada unikalne kompetencje w dziedzinie automatyki przemysłowej. Dzięki potencjałowi technologicznemu, jakim dysponuje spółka AREX, GRUPA WB z powodzeniem zrealizowała m.in. projekt wieży do moździerza samobieżnego 120 mm RAK.

Naturalną konsekwencją bliskiej współpracy pomiędzy firmami było przejęcie przez WB ELECTRONICS większościowych udziałów w przedsiębiorstwach, z którymi dotychczas ściśle kooperowała. Proces tworzenia grupy kapitałowej zakończył się w 2011 roku, gdy WB Electronics objęła większościowy pakiet udziałów w RADMOR S.A., AREX Sp. z o.o. oraz w spółce MINDMADE Sp. z o.o.

Strategia rozwoju biznesu Grupy, polegająca na zwiększeniu synergii kompetencji poszczególnych spółek oraz na zwiększaniu kompetencji również na rynkach cywilnych zaowocowała dołączeniem do Grupy kolejnych firm – POLCAM – lidera na rynku producentów zaawansowanych systemów wideorejestratorów i systemów radarowych do pomiaru prędkości, oraz 3CITY ELECTRONICS, specjalizującej się w projektowaniu, programowaniu, produkcji i testowaniu urządzeń elektronicznych.

Nieprzypadkowy wybór członków Grupy doprowadził do biznesowej synergii, która przejawia się we wzajemnej wymianie kompetencji, doświadczeń oraz wspólnej ofercie produktowej i kanałach sprzedaży. WB ELECTRONICS to przede wszystkim systemy łączności i dowodzenia, RADMOR to radiokomunikacja, FLYTRONIC – zaawansowane systemy bezzałogowe i technologie lotnicze, MINDMADE koncentruje się głównie na łączności specjalnej, a AREX na systemach sterowania uzbrojeniem.

Sukcesy GRUPY WB na globalnym rynku wynikają przede wszystkim z głębokiego przekonania, że powinno się oferować tylko najlepsze produkty, będące autorskimi rozwiązaniami, które jednocześnie wyznaczają standardy na świecie.

Obecnie GRUPA WB zatrudnia ponad 1200 osób, z czego ponad połowa to inżynierowie działów badawczo – rozwojowych. Grupa operuje na kilkudziesięciu rynkach, między innymi w USA, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, Indiach, Wietnamie czy Malezji.

Kompetencje GRUPY WB potwierdzają liczne nagrody, w tym nagroda Prezydenta RP za wyrób najlepiej chroniący życie żołnierza na polu walki oraz wielokrotne wyróżnienie nagrodą „Defender”, którą uznaje się za najważniejszą nagrodę polskiego przemysłu obronnego. Nagrodą tą wyróżnione zostały m.in.: system kierowania ogniem TOPAZ, cyfrowa platforma komunikacji FONET, czy mini BSL FLYEYE.

« Powrót