Akcjonariat

Struktura według liczby akcji

WB Electronics S.A. 94.90%
Obecni i byli pracownicy Radmor S.A. 5.10%
Ogółem 100.00%
94.90%

WB Electronics S.A.

5.10%

Obecni i byli pracownicy Radmor S.A.

Struktura według liczby głosów

WB Electronics S.A. 94.90%
Obecni i byli pracownicy Radmor S.A. 5.10%
Ogółem 100.00%
94.90%

WB Electronics S.A.

5.10%

Obecni i byli pracownicy Radmor S.A.

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A WB Electronics S.A. 490 615 490 615
A Obecni i byli pracownicy Radmor S.A 7 216 7 216
B WB Electronics S.A. 428 283 428 283
B Obecni i byli pracownicy Radmor S.A 0 0
C WB Electronics S.A. 0 0
C Obecni i byli pracownicy Radmor S.A. 42 169 42 169

Kapitał zakładowy tworzy 968 283 akcji w podziale

497 831 Akcje zwykłe serii A
428 283 Akcje zwykłe serii B
42 169 Akcje zwykłe serii C
968 283 Ogółem