Zarząd

PIOTR WOJCIECHOWSKI – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki (1984) i Wydziału Elektrycznego (1986) Politechniki Warszawskiej. Twórca przedsiębiorstw „MOTGOS” i WG Electronics. Wybitny inżynier, jego wynalazki zrewolucjonizowały sposób funkcjonowania wojska w Polsce. Brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia. Autor ok. 100 produktów elektronicznych i informatycznych. W WB Electronics odpowiada za strategię rozwoju Spółki, finanse oraz sprzedaż. Odznaczony srebrnym i brązowym medalem                                                                           „Za zasługi dla obronności kraju”

 

ADAM BARTOSIEWICZ – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1984) ze specjalnością Elektronika Jądrowa i Medyczna. W latach 1984-2001 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, współautor wielu urządzeń i technologii pomiarowych. W swojej pracy kieruje się pasją i chęcią oferowania produktów wykraczających poza obowiązujące standardy. Współautor i współwłaściciel patentów w Polsce, Europie i USA. Od 1995 do 2009 r. prezes spółki DEBRO UMS produkującej unikalną aparaturę do nieniszczących badań naprężeń na szynach i kołach kolejowych. W WB Electronics odpowiada za strategię rozwoju Spółki, rozwój technologii oraz produkcję. Od 2011 r. Członek Rady Nadzorczej Radmor S.A.

« Powrót