Rada Nadzorcza

Andrzej Golonko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontynuował studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz Uniwersytecie Bundeswhery w Neubiberg. Od 1984 roku jest związany zawodowo z rynkiem nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych, jest autorem patentów w dziedzinie metod pomiarowych i elektroniki. Doświadczenie zdobywał w firmie Unitra sp. z o.o., w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia, następnie w firmie Adcomp GmbH będącej dystrybutorem urządzeń IT oraz oprogramowania. Od 1992 r. był zatrudniony w firmie Microsoft w Polsce w której odpowiadał między innymi za marketing, zarządzanie kanałem sprzedaży oraz rozwój współpracy z lokalnymi partnerami. W 2000 roku został prezesem zarządu firmy ICL Poland. W WB Electronics zajmuje się rozwojem biznesu firmy na rynkach zagranicznych. Andrzej Golonko zasiada w Radzie Nadzorczej od 2010 roku.

Jakub Janicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Janicki zasiada w Radzie Nadzorczej od 16 kwietnia 2019 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu studiów magisterskich CEMS Master in International Management. Od 2015 roku związany jest z Polskim Funduszem Rozwoju gdzie obecnie pełni rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji. W latach 2011 – 2015 pracował w Kulczyk Investments Group. Wcześniej doświadczenie zdobywał w ramach butiku inwestycyjnego CAG w latach 2008 – 2011 oraz funduszu PIMCO w Monachium w latach 2006 – 2007.

Anita Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej, gdzie w latach 1987-94 pracowała jako nauczyciel akademicki na Akademii Medycznej, na Wydziale Farmaceutycznym (Katedra Toksykologii). Przez wiele lat związana ze spółką farmaceutyczną Schwarz Pharma sp. z o.o., gdzie zajmowała między innymi stanowiska Regulatory Affair and Business Director oraz Regulatory, Production, Medical Affairs and Bussines Development Director. Powołana do Rady Nadzorczej Grupy WB w 2010 roku.

Mateusz Buzuk – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2010 pracował w kancelarii prawnej Chajec, Don-Siemion i Żyto. W roku 2011 pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Specjalista od wdrażania i transferu nowoczesnych technologii – zajmował się m. in. pierwszym wdrożeniem technologii szybkiego przesyłu danych LTE na rynku polskim. Z WB Electronics związany od  2011 roku, członek Rady Nadzorczej od 2017 roku.

Olga Wojciechowska – Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka wydziału Computer Science University of St. Andrews. Skończyła równocześnie dwa kierunki: Computer Science i Economics. Posiada również tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych z University of Warwick, gdzie specjalizowała się w modelowaniu matematycznym i analizie statystycznej aukcji internetowych. Jest specjalistą w dziedzinie uczenia maszynowego.
Przez cztery lata prowadziła wykłady na University of Warwick, ma również doświadczenie w pracy w dziedzinie zarządzania i inwestycji private equity. Powołana do Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Marek Roszkowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz posiadacz dyplomu Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2020 roku związany jest z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie pełni rolę Starszego Menadżera Inwestycyjnego. W latach 2013-2020 pracował w Highlander Partners oraz ARX Equity Partners, funduszach private equity operujących w regionie CEE. W latach 2011-2013 pracował w butiku inwestycyjnym FIDEA Corporate Finance, a wcześniej, w latach 2008-2011, w dziale doradztwa biznesowego firmy Ernst & Young. Powołany do Rady Nadzorczej w 2024 roku.

« Powrót