Rada Nadzorcza

Andrzej Golonko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontynuował studia na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz Uniwersytecie Bundeswhery w Neubiberg. Od 1984 roku jest związany zawodowo z rynkiem nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych, jest autorem patentów w dziedzinie metod pomiarowych i elektroniki. Doświadczenie zdobywał w firmie Unitra sp. z o.o., w Centralnym Ośrodku Techniki Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia, następnie w firmie Adcomp GmbH będącej dystrybutorem urządzeń IT oraz oprogramowania. Od 1992 r. był zatrudniony w firmie Microsoft w Polsce w której odpowiadał między innymi za marketing, zarządzanie kanałem sprzedaży oraz rozwój współpracy z lokalnymi partnerami. W 2000 roku został prezesem zarządu firmy ICL Poland. W WB Electronics zajmuje się rozwojem biznesu firmy na rynkach zagranicznych. Andrzej Golonko zasiada w Radzie Nadzorczej od 2010 roku.

 

Andrzej Kopyrski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprezes Banku Pekao SA w latach 2008 – 2018; Dyrektor Zarządzający Bank BPH 2002-2008 ; w latach 1992 – 2002 zatrudniony w wiodących instytucjach finansowych m.in. ABN Amro Bank Polska i Deutsche Bank Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde.

 

Anita Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej, gdzie w latach 1987-94 pracowała jako nauczyciel akademicki na Akademii Medycznej, na Wydziale Farmaceutycznym (Katedra Toksykologii). Przez wiele lat związana ze spółką farmaceutyczną Schwarz Pharma sp. z o.o., gdzie zajmowała między innymi stanowiska Regulatory Affair and Business Director oraz Regulatory, Production, Medical Affairs and Bussines Development Director. Powołana do Rady Nadzorczej Grupy WB w 2010 roku.

 

Mateusz Buzuk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2010 pracował w kancelarii prawnej Chajec, Don-Siemion i Żyto. W roku 2011 pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Specjalista od wdrażania i transferu nowoczesnych technologii – zajmował się m. in. pierwszym wdrożeniem technologii szybkiego przesyłu danych LTE na rynku polskim. Z WB Electronics związany od  2011 roku, członek Rady Nadzorczej od 2017 roku.

 

Olga Wojciechowska – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka wydziału Computer Science University of St. Andrews. Skończyła równocześnie dwa kierunki: Computer Science i Economics. Posiada również tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych z University of Warwick, gdzie specjalizowała się w modelowaniu matematycznym i analizie statystycznej aukcji internetowych. Jest specjalistą w dziedzinie uczenia maszynowego.

Przez cztery lata prowadziła wykłady na University of Warwick, ma również doświadczenie w pracy w dziedzinie zarządzania i inwestycji private equity. Powołana do Rady Nadzorczej w 2018 roku.

« Powrót