AREX

AREX

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów dla branży cywilnej i wojskowej.

Arex

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii dedykowanych branży cywilnej i specjalnej. Blisko 35-letnie doświadczenie pozwoliło zbudować solidną i rzetelną markę. Kadra, złożona z inżynierów będących specjalistami w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki, tworzy innowacyjne i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Firma jest członkiem GRUPY WB, największej prywatnej grupy kapitałowej realizującej zadania z zakresu obronności państwa.

Firma oferuje swoje rozwiązania zarówno na rynku specjalnym, jak i cywilnym.

Na rynku specjalnym AREX jest producentem zestawów treningowych dla różnych typów uzbrojenia oraz systemów sterowania napędami do sprzętu wojskowego, takich jak np. haubice samobieżne.

Na rynku cywilnym AREX od lat jest sprawdzonym dostawcą zaawansowanych systemów elektroenergetycznych przeznaczonych dla infrastruktury kolejowej i drogowej. Sztandarowym produktem firmy jest system elektrycznego ogrzewania rozjazdów, usprawniający ruch pociągów w warunkach zimowych.

Dbając o stały rozwój technologiczny i tworzenie nowych rozwiązań, AREX prowadzi prace badawczo – rozwojowe i ściśle współpracuje z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi, m.in. z Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej.

Wieloletnia działalność i szereg różnorodnych zrealizowanych projektów zaowocowały zdobyciem przez firmę unikalnego doświadczenia w zakresie projektów dedykowanych branży specjalnej i kolejowej, takich jak:

  • przygotowywanie założeń funkcjonalnych oraz planu realizacji projektu według założeń wypracowanych w ścisłej konsultacji z Klientem
  • stworzenie projektu rozwiązania w zakresie elektroniki, elektroenergetyki i mechaniki
  • opracowywanie dokumentacji projektowej
  • przygotowywanie oprogramowania systemowego do urządzenia
  • przeprowadzanie wdrożeń prototypowych
  • profesjonalna produkcja rozwiązania według własnego projektu oraz jego wdrożenie, doradztwo techniczne.

Firma AREX została założona w 1989 roku przez dra inż. Andrzeja Darskiego. Początkowo jej działalność wiązała się z produkcją przetworników pomiarowych różnych wielkości fizycznych, jednak nieustanne nastawienie na rozwój nowoczesnych technologii przełożyło się na opracowanie rozwiązań związanych z obronnością kraju i rozwój firmy na rynku specjalnym.

Kariera w Arex

Jeżeli chciałbyś pracować w jednej z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, dołącz do naszego zespołu.

Skontaktuj się z nami

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

NIP: 9570918685
REGON: 220087746

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000239180
Kapitał Zakładowy: 2.865.888,00 zł
BDO: 000053845

SEKRETARIAT
tel. (58) 344-35-40
fax (58) 344-35-39
biuro@arex.pl

MARKETING
tel. (58) 340-67-47
kom. 695-995-601
fax (58) 344-35-39
marketing@arex.pl

PRODUKCJA
tel. (58) 340-67-60
kom. 695-995-010
fax (58) 344-35-39
produkcja@arex.pl

SERWIS
tel. (58) 340-67-66
Jacek Beśka
kom. 695-995-611
Piotr Martynelis
kom. 695-201-302
serwis@arex.pl