PN Standard

PN Standard

PNS oferuje profesjonalne usługi w zakresie wsparcia procesów biznesowych poprzez zapewnienie efektywności systemów informatycznych.

PN Standard

PN Standard funkcjonuje od 1996 roku na rynku usług outsourcingu IT, dostarczając profesjonalne usługi w zakresie wsparcia procesów biznesowych poprzez zapewnienie sprawności, dostępności, efektywności i bezpieczeństwa działania systemów informatycznych naszych klientów.

Ważnym polem wsparcia Klientów spółki jest wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i opracowywanie dokumentacji systemów informatycznych zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Świadczone przez PNS  usługi cechuje stosowanie norm, procedur i dobrych praktyk oraz podejście proaktywne w celu zapewnienia maksymalnej stabilności, pewności działania, dostępności i bezpieczeństwa usług IT dla użytkowników systemów informatycznych objętych wsparciem firmy.

W ciągu 25 lat działalności Spółka PN standard zrealizowała szereg projektów w zakresie infrastruktury wysokiej dostępności, migracji centrów danych, połączeń i podziałów systemów IT przedsiębiorstw, audytów technicznych i bezpieczeństwa, budowy złożonych struktur sieciowych przewodowych i bezprzewodowych oraz sieci rozległych dla organizacji wielooddziałowych, migracji systemów do kolejnych nowych wersji, optymalizacji wydajności i niezawodności, opracowywania i utrzymywania dokumentacji.

Działania PNS opierają się na szerokim spojrzeniu na zagadnienia IT uwzględniając kontekst biznesowy oraz planowanie wieloletniego rozwoju systemów IT dostosowanego do rozwoju przedsiębiorstwa.

Firma zatrudnia zespół specjalistów, których kompetencje zostały potwierdzone w programach certyfikacyjnych największych dostawców produktów i rozwiązań w branży IT. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie które pozwala im rozwiązywać najbardziej złożone zagadnienia w systemach naszych klientów. Działania zespołu są wsparte nowoczesnymi technologiami w zakresie zarządzania, monitorowania, dokumentowania i dbania o bezpieczeństwo systemów IT. Organizacja działania  zespołu w zakresie operacyjnym oparta jest na wymogach normy ISO/IEC 20000-1 a w zakresie bezpieczeństwa na wymogach normy ISO/EIC 27001. Zespół ciągle doskonali umiejętności przez podnoszenie kwalifikacji oraz zarządzanie wiedzą.

 

 

 

 

Paweł Nazarewski – Prezes Zarządu
Michał Raszkowski – Wiceprezes Zarządu

Dane kontaktowe

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KRS: 0000811270
REGON: 011810880
NIP: 1180147454
D-U-N-S?: 367362212

Dział obsługi klienta
Tel.: (+48) 22 20 72 202
Fax: (+48) 22 20 72 869

helpdesk@pns.com.pl
Dział handlowy
Tel.: (+48) 22 20 72 210
Fax: (+48) 22 20 72 869
sales@pns.com.pl
Zarządzane Usługi IT
Tel.: (+48) 22 20 72 201
Fax: (+48) 22 20 72 869
services@pns.com.pl
Zarządzanie Zgodnością
Tel.: (+48) 22 20 72 214
Fax: (+48) 22 20 72 869
comply@pns.com.pl