Akcjonariat

Struktura według liczby akcji

WB Electronics S.A. 86.25%
Wojciech Szumiński 10.00%
Grzegorz Krupa 2.50%
Piotr Postawka 1.25%
Ogółem 100.00%
86.25%

WB Electronics S.A.

10.00%

Wojciech Szumiński

2.50%

Grzegorz Krupa

1.25%

Piotr Postawka

Struktura według liczby głosów

WB Electronics S.A. 86.25%
Wojciech Szumiński 10.00%
Grzegorz Krupa 2.50%
Piotr Postawka 1.25%
Ogółem 100.00%
86.25%

WB Electronics S.A.

10.00%

Wojciech Szumiński

2.50%

Grzegorz Krupa

1.25%

Piotr Postawka

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A WB Electronics S.A. 2 400 000 2 400 000
A Wojciech Szumiński 320 000 320 000
A Grzegorz Krupa 320 000 320 000
A Piotr Postawka 160 000 160 000
B WB Electronics S.A. 8 640 000 8 640 000
B Wojciech Szumiński 960 000 960 000

Kapitał zakładowy tworzy 12 800 000 akcji w podziale

3 200 000 Akcje zwykłe serii A
9 600 000 Akcje zwykłe serii B
12 800 000 Ogółem