Akcjonariat

Struktura według liczby akcji

WB Electronics S.A. 100.00%
Ogółem 100.00%
100.00%

WB Electronics S.A.

Struktura według liczby głosów

WB Electronics S.A. 100.00%
Ogółem 100.00%
100.00%

WB Electronics S.A.

Podział akcji według typu

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A WB Electronics S.A. 3 200 000 3 200 000
B WB Electronics S.A. 9 600 000 9 600 000

Kapitał zakładowy tworzy 12 800 000 akcji w podziale

3 200 000 Akcje zwykłe serii A
9 600 000 Akcje zwykłe serii B
12 800 000 Ogółem