Akcjonariat

Struktura według liczby akcji

WB Electronics 86.25%
Wojciech Szumiński 10.00%
Grzegorz Krupa 2.50%
Piotr Postawka 1.25%
Ogółem 100.00%
86.25%

WB Electronics

10.00%

Wojciech Szumiński

2.50%

Grzegorz Krupa

1.25%

Piotr Postawka

Struktura według liczby głosów

%
Ogółem 0.00%
%