TOPAZ ICMS

TOPAZ ICMS

Zintegrowany system zarządzania walką

Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ

Modułowy zestaw aplikacji klasy C4I/BMS zaprojektowanych by zapewnić dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki.
Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ

TOPAZ Zintegrowany system zarządzania walką. Geneza systemu TOPAZ sięga lat 90-tych, kiedy to do Wojsk Rakietowych i Artylerii trafił nowoczesny Zautomatyzowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ oparty na cyfrowej platformie łączności FONET. Był to kompletny system, który służył nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu walki.

Postępy technologiczne oraz zmieniające się uwarunkowania pola walki były przyczyną stałego rozwoju systemu przez inżynierów GRUPY WB. Integracja z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia np. systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą pozwoliły na znaczne rozwinięcie funkcjonalności systemu. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ, w tym doświadczenia bojowe ze współczesnych konfliktów zbrojnych, doprowadziły do rozbudowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym. Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów Zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT, oraz zobrazowania na podkładach map cyfrowych zgodnego z standardami SZ RP i NATO.

Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest jego modułowość i skalowalność. TOPAZ może być prosto skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego). Moduły TOPAZA umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej światowych producentów (KF, UKF, UHF, SAT), oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

System TOPAZ składa się z następujących modułów:

  • TOPAZ Tactics – zapewniający funkcjonalność systemu BMS (m.in. obsługa map cyfrowych, zobrazowanie i wymiana informacji o sytuacji taktycznej, wymiana informacji o wojskach własnych – BFT, interoperacyjność w środowisku koalicyjnym);
  • TOPAZ Fires – moduł kierowania różnorodnymi środkami artylerii lufowej i rakietowej;
  • TOPAZ Recon – moduł rozpoznania (środki optoelektroniczne, radary, BSP, inne sensory rozpoznawcze);
  • TOPAZ Strike – kierowanie bezzałogowymi środkami uderzenia (UCV np. WARMATE);
  • TOPAZ Logistics – zarządzanie procesami zaopatrzenia (np. dowóz amunicji), wsparcie serwisowe.

Zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ jest rozwiązaniem pozwalającym na efektywne wykorzystanie bieżących i przyszłych zasobów wojska. Ciągłe doskonalenie i rozbudowa systemu przez wiodącego polskiego dostawcę systemów łączności i dowodzenia gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem.

Obecnie Zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ to kompleksowe i modularne rozwiązanie systemowe, którego zapewnia dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki.

Bazowy moduł systemu TOPAZ wspierający planowanie, dowodzenie i kierowanie, zobrazowanie sytuacji taktycznej pola walki na tle map cyfrowych, śledzenie wojska własnych BFT (Blue Force Tracking) oraz integrację z systemami koalicyjnymi.

Umożliwiający w czasie rzeczywistym analizę informacji z systemów rozpoznania zbudowanych w oparciu o radary artyleryjskie i pola walki, sensory optoelektroniczne i akustyczne czy też z bezzałogowych statków powietrznych.

Moduł kierowania ogniem przeznaczony zarówno do wykorzystania na wozach dowodzenia, jak i na środkach ogniowych różnorodnych typów np. samobieżnych haubicach 155 mm, samobieżnych moździerzach 120 mm, wyrzutniach rakietowych. Moduł realizuje obliczenia balistyczne zgodnie z NABK, jak również przeznaczony jest do obsługi środków ogniowych i amunicji byłego Układu Warszawskiego np. samobieżnych haubic 152 mm, 122 mm. Moduł może występować także jako odrębny produkt w postaci uniwersalnego kalkulatora artyleryjskiego.

Umożliwia dokonania precyzyjnego ataku na wykryte cele za pomocą znajdujących się w powietrzu systemów amunicji krążącej np. WARMATE.

Moduł wspomagający funkcje zabezpieczenia technicznego (w tym amunicji), wsparcia działań pododdziałów logistycznych, remontowych itp.