U-GATE

U-GATE

U-GATE jest systemem C4ISR-E (xtended) rozszerzającym świadomość sytuacyjną żołnierza na współczesnym polu walki.

Osobisty System Dowodzenia i Obserwacji U-GATE

U-GATE jest systemem C4ISR-E(xtended) rozszerzającym świadomość sytuacyjną pojedynczego żołnierza na współczesnym polu walki oraz dającym możliwość samodzielnego kierowania precyzyjną amunicją krążącą.
Osobisty System Dowodzenia i Obserwacji U-GATE

Dzięki zastosowaniu technologii poszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality – AR), operator sił specjalnych zyskuje niespotykane dotąd zdolności orientacji w bieżącej sytuacji na polu walki.
Ideą przyświecającą twórcom systemu U-GATE, było zamknięcie pętli OODA (Observe, Orient, Decide, Act) na poziomie małej grupy bojowej i pojedynczego żołnierza. U-GATE jest systemem integrującym zdolności obserwacyjne, analityczne i uderzeniowe w jednym urządzeniu. Podstawową funkcjonalnością, którą zyskuje grupa bojowa na polu walki dzięki systemowi U-Gate, jest bezpieczna szerokopasmowa transmisja danych i możliwość tworzenia taktycznych sieci łączności głosowej i wymiany danych, zdjęć i przekazów wideo, nawet w trudno dostępnych i odległych rejonach.
Kompletny system U-GATE tworzą: szerokopasmowa radiostacja osobista PERAD oraz połączony z nią cyfrowy asystent łączący w sobie wydajny komputer, czujniki położenia i orientacji, kamery i wyświetlacze. Cały zestaw waży poniżej 1,5 kg.
Zaawansowana technologia AR umożliwia żołnierzowi w czasie rzeczywistym bezpośredni i intuicyjny dostęp do najważniejszych informacji, niezbędnych do realizacji misji, na współczesnym, cyfrowym polu walki. Dzięki systemowi U-GATE, żołnierz może obserwować jednocześnie:

  • Położenie żołnierzy z własnego oddziału na cyfrowej mapie oraz na tle podglądu terenu prowadzonego z użyciem wbudowanej kamery;
  • Dokonywać identyfikacji wykrytego przeciwnika;
  • Otrzymywać żywy przekaz z kamer wideo każdego z operatorów U-GATE znajdującego się w jego zasięgu;
  • Przesyłać i otrzymywać e-maile z załączonymi zdjęciami, zarchiwizowanymi nagraniami głosu i wideo;
  • Otrzymywać informacje z UAV i sterować atakiem amunicji krążącej WARMATE;
  • Otrzymywać rozkazy głosem lub komunikatami tekstowymi;
  • Przekazywać informacje o wykrytych celach do szczebla nadrzędnego;
  • Mierzyć przybliżoną odległość i położenie obiektów w terenie.

U-GATE oprócz wspomagania zdolności obserwacyjnych i bezpiecznej łączności pomiędzy członkami własnego oddziału, umożliwia również pełną kontrolę nad UAV znajdującymi się w jego pobliżu i w razie potrzeby dokonanie bezpośredniego uderzenia na cel za pomocą systemów amunicji krążącej.

Zobacz broszurę