Cyfrowa Platforma Komunikacji FONET

Cyfrowa Platforma Komunikacji FONET

Zapewnia cyfrową łączność w oparciu o dostępne środki komunikacji oraz integruje wyposażenie elektroniczne pojazdu.

Cyfrowa platforma komunikacji FONET

FONET to zestaw urządzeń i ich oprogramowania, tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki.
Cyfrowa platforma komunikacji FONET
Jedną z podstawowych jego funkcji jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności. Cyfrowa Platforma Komunikacji FONET jest rozwiązaniem kompatybilnym z każdą radiostacją dostępną na rynku. Ponadto system integruje wyposażenie elektroniczne pojazdu oraz steruje sieciami przewodowymi i radiowymi. Pojazdy wyposażone w FONET mogą pracować w zautomatyzowanych systemach dowodzenia lub kierowania ogniem. Modułowa koncepcja systemu pozwala na dobór właściwej konfiguracji dla każdego pojazdu zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność łączności głosowej i wymiany danych.

Rozwinięciem systemu FONET jest szereg rozwiązań programowych pozwalających na realizację zadań stawianych przez nowoczesne pole walki. Dzięki pełnemu wsparciu dla rozwiązań świata IP oraz integracji wszystkich dostępnych środków łączności, system pozwala włączać jego pojazdy w rozległą sieć informatyczną wymiany danych oraz łączności głosowej VoIP. Pojazd wyposażony w system FONET staje się efektywnym elementem współczesnych i przyszłych systemów dowodzenia i zarządzania polem walki.

Cyfrowa platforma komunikacji FONET została zastosowana w 2018 r. do budowy wozów dowodzenia na platformie KTO 8×8 ROSOMAK, które zostały przeznaczone dla dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu. System teleinformatyczny oparty o urządzenia rodziny FONET jest przykładem nowoczesnego rozwiązania i zapewnia m.in. pełne sterowanie, wymianę fonii i danych w trybach jawnych i kodowanych przez radiostacje firmy Harris, takie jak AN/PRC-150C czy AN/PRC-117G. Architektura rozwiązania systemu teleinformatycznego spełnia wymogi przetwarzania informacji o klauzuli NATO SECRET. Każde urządzenie systemu FONET było badane na odporność na zagrożenia cybernetyczne oraz przechodziło testy w laboratorium SKW. Wszystkie urządzenia uzyskały certyfikat dopuszczający do pracy w systemach o klauzuli NATO SECRET.

Cyfrowa platforma komunikacji FONET jest od wielu lat produkowana na licencji WB Electronics przez potentata światowego na rynku radiostacji Harris Co. (obecnie L3HARRIS), jako element rodziny FALCON III, pod nazwą RF-7800I i stanowi wyposażenie tysięcy pojazdów i systemów dowodzenia na całym świecie.

FONET to rozwiązanie stanowiące bazę łączności dla różnorodnych systemów zarządzania polem walki, w tym dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ.

 

Elementy systemu FONET zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach ich bezpośrednich użytkowników oraz maksymalnemu ułatwieniu procesów instalacji i modernizacji  pojazdów starszych typów. Niewielki rozmiar i różnorodność modułów, możliwość elastycznego definiowania funkcjonalności i szczegółów połączeń w sposób programowy umożliwia optymalny wybór odpowiedniego typu pulpitu dla każdego członka załogi, łatwą integrację na dowolnym pojeździe oraz podatność na rozbudowywanie i modyfikowanie instalacji, praktycznie bez ograniczeń. Ewentualne zmiany w strukturze połączeń między członkami załogi, uprawnień dostępu do środków łączności, schematu przepływu danych, zmiany ilości i rodzajów hełmofonów, realizowane są poprzez modyfikacje konfiguracji systemu. Takie podejście umożliwia również ciągłe rozwijanie funkcjonalności systemu, bez konieczności wymiany sprzętu.

FONET zapewnia łączność, która nie ogranicza się do pojedynczego pojazdu. Stanowi on bazę do budowy złożonych systemów zarządzania polem walki (BMS, C4I), gdzie możliwość cyfrowej komunikacji głosowej oraz wymiany danych między załogami pojazdów mają fundamentalne znaczenie. Standardowy, dwużyłowy kabel polowy PKL, który jest medium transmisyjnym sieci FONET, umożliwia niezakłócone, jednoczesne przysłanie danych i prowadzenie rozmów na odległość do 1200m i 3000m. Taki sam dwuprzewodowy styk, łączy pulpity funkcyjnych wewnątrz wozu, jak i poza wozem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy funkcyjny może pracować poza wozem, mając dostęp do identycznego zestawu funkcjonalności jak wewnątrz pojazdu. Łączność kablowa umożliwia prowadzenie działań w warunkach ciszy radiowej (odporność na środki walki radioelektronicznej nieprzyjaciela). Jednostka centralna systemu, wyposażona jest dodatkowo w dwuportowe łącze sieci rozproszonej Ethernet, co daje możliwość łączenia wozu bezpośrednio do taktycznych sieci IP.

System zapewnia interfejsy umożliwiające podłączenie wozu do sieci telefonii polowej, oraz publicznych sieci telefonicznych PBX. Ponadto komputery produkcji WB Electronics są wyposażone w interfejs FONET i mogą stanowić kompletne przenośne stanowiska operacyjne zapewniając ciągłość dowodzenia i dostęp do pojazdowych środków łączności, również na stanowiskach wyniesionych.

 • modułowa, skalowalna budowa systemu;
 • pełna programowa konfiguracja, nawet po instalacji;
 • proste i niekosztowne okablowanie;
 • kabel typu PKL zapewnia pulpitom zasilanie oraz jednoczesną cyfrową łączność głosową i transmisję danych na duże odległości;
 • łączność pokładowa (wymiana danych oraz cyfrowa komunikacja głosowa) na poziomie pojedynczego pojazdu od czołgu po skomplikowane wozy dowodzenia;
 • możliwość cyfrowej komunikacji głosowej oraz wymiany danych pomiędzy załogami wielu pojazdów stanowiąca bazę do budowy złożonych systemów zarządzania polem walki (BMS, C4I);
 • cyfrowe przetwarzanie sygnału mowy z redukcją szumów;
 • adaptacyjne algorytmy tłumienia hałasu w każdym kanale fonicznym;
 • komunikaty głosowe w wielu językach (również nagrywane przez użytkownika);
 • intuicyjność i prostota obsługi.
 • wymiana danych oraz cyfrowa komunikacja głosowa na poziomie pojazdu i między pojazdami;
 • transmisja danych dostępna na każdym pulpicie;
 • obsługa wielu protokołów transmisji danych, również pakietowych;
 • monitorowanie sygnałów alarmowych powiązane z wyzwalaniem komunikatów głosowych i tekstowych;
 • integracja urządzeń o różnych interfejsach;
 • obsługa wielu radiostacji w trybach analogowym i cyfrowym, automatyczne budowanie sieci łączności;
 • zapewnienie współpracy różnego rodzaju środków fonicznych różnych generacji.