Symulator platformy BSP FLYEYE

Symulator platformy BSP FLYEYE

Symulator ze zdolnością do syntetyzowania wideo

Symulator platformy BSP FLYEYE

Symulator pozwala na regularne szkolenie załogi, niezależnie od warunków pogodowych i dostępności infrastruktury lotniska.
Symulator platformy BSP FLYEYE

Symulator precyzyjnie odzwierciedlający realne warunki użytkowania pozwalające na gruntowne przeszkolenie.

Umożliwia prowadzenie ćwiczeń obsługi systemu w zakresie:
– planowania misji,
– ustawiania i kontroli parametrów systemu,
– wykonywania misji z symulacją środowiska lotu (wiatr, turbulencje),
– symulacja użycia głowicy oraz prowadzenia rozpoznania.