GRUPA WB pomaga uhonorować saperów

GRUPA WB pomaga uhonorować saperów

GRUPA wsparła wykonanie tablicy pamiątkowej. 9 października na placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej przedstawiciele GRUPY WB wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci tragicznie zmarłych saperów z 29. Patrolu Rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego. Pomysłodawcą takiej formy upamiętnienia żołnierzy była fundacja Invictus Veteranus. Oprócz niej, organizatorami imprezy byli 6. Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic (wchodzący w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej) i gmina Kuźnia Raciborska.

GRUPA WB wsparła wykonanie tablicy pamiątkowej. Została wmurowana w Pomnik Zwycięstwa, znajdujący się na centralnym placu Kuźni Raciborskiej. Umieszczono ją obok innej tablicy upamiętniającej największy w Europie pożar lasów z roku 1992.

Trzech saperów z 29. Patrolu Rozminowania – starszy chorąży sztabowy Dawid Tokarski, kapral Krzysztof Chlewicki i kapral Adam Olszówka – zginęło 8 października 2019 roku. Polegli podczas akcji unieszkodliwiania znalezionych w lesie między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską pocisków artyleryjskich z czasu II wojny światowej. Dalszych trzech żołnierzy wchodzących w skład patrolu zostało ciężko rannych i do dzisiaj przechodzą rekonwalescencję.

Polegli saperzy zostali pośmiertnie odznaczeni przez Stowarzyszenie Saperów Polskich honorową odznaką Za rozminowanie kraju. Odznaczenia zostały odebrane przez żony i bliskich tragicznie zmarłych żołnierzy.

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięły udział rodziny saperów, a ze strony wojska dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej generał brygady Grzegorz Grodzki, Inspektor Rodzajów Wojsk generał dywizji Sławomir Owczarek, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego generał brygady Szymon Koziatek, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej pułkownik Marek Wawrzyniak, dowódca Garnizonu Gliwice pułkownik Wojciech Gębka oraz przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na Placu Zwycięstwa przy tablicy pamiątkowej stawili się także samorządowcy m.in. burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, starosta Grzegorz Swoboda, przewodniczący rady miejskiej Gerard Depta, a także przedstawiciele Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Policji i harcerze.

Zdjęcia: Sebastian Brzezina

GRUPA wsparła wykonanie tablicy pamiątkowej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej GRUPA wsparła wykonanie tablicy pamiątkowej. GRUPA wsparła wykonanie tablicy pamiątkowej. Hołd wojskowy poległym saperom. Uroczystość w Kuźni RaciborskiejUroczystość w Kuźni Raciborskiej