Flytronic na CURPAS

Flytronic na CURPAS

10-11 czerwca odbyła się czwarta międzynarodowa Konferencja CURPAS systemom bezzałogowym. Wzięli w nim udział przedstawiciele spółki Flytronic, wchodzącej w skład GRUPY WB.

Konferencja została zorganizowana przez założone w 2016 roku niemieckie stowarzyszenie CURPAS, skupiająca producentów, ośrodki naukowe, instytucje i użytkowników bezzałogowców oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Doroczna konferencja CURPAS stanowiła przegląd tematyki wykorzystania systemów bezzałogowych i związanych z tym aspektów technicznych. Gliwickie przedsiębiorstwo Flytronic było głównym partnerem konferencji.

Dawid Bielecki, członek zarządu spółki Flytronic, przedstawił doświadczenia firmy na tym polu, jednocześnie w Niemczech pokazywany jest wielozadaniowy system FlyEye, wykorzystywany m.in. do monitorowania granic, wspomagający straż pożarną przy pożarach, obserwowania instalacji krytycznych i innych zastosowaniach.

Bezzałogowe systemy obserwacyjne opracowane przez GRUPĘ WB są jedynymi polskimi rozwiązaniami tej klasy użytkowanymi przez wojsko i służby w Polsce i za granicą. Prezentowany na konferencji FlyEye jest dojrzałym technologicznie systemem, sprawdzonym w warunkach bojowych przy silnym przeciwdziałaniu środkami walki radioelektronicznej. Większy system bezzałogowy FT-5 umożliwia przenoszenie dowolnych sensorów o masie do 35 kilogramów. Jak z każdym rozwiązaniem GRUPY WB te również może być dowolnie dostosowane do wymagań użytkownika – powiedział Dawid Bielecki.

Pierwszy dzień konferencji składał się z sześciu paneli tematycznych, które poruszały kwestię m.in. zautomatyzowanych i autonomicznych systemów w kontekście wyzwań dla ośrodków badawczych i przemysłu. Po stronie polskiej wystąpiła m.in. Małgorzata Darowska z Centralnego Portu Komunikacyjnego, Marcin Dziekański z Metropolii GZM i Mateusz Kotliński z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Drugiego dnia odbyły się dwa panele tematyczne, w pierwszym wziął udział Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, podczas drugiego wypowiadał się Dawid Bielecki, członek zarządu spółki Flytronic.

Zobacz również