GLADIUS dla artylerii

GLADIUS dla artylerii

GRUPA WB dostarczyła Siłom Zbrojnym RP elementy bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. Przekazanie pojazdów oraz bezzałogowych statków powietrznych rodzin FT-5 i BSP-U nastąpiło już w 19 miesięcy od podpisania umowy.

Zrealizowana dostawa była wynikiem pozytywnie przeprowadzonych testów, obejmujących m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową. Efektem jest odbiór przez Wojsko Polskie kolejnych elementów pierwszego bateryjnego modułu GLADIUS.

Warto przypomnieć, że 15 grudnia 2022 roku Siły Zbrojne RP odebrały pierwsze elementy systemu GLADIUS. Umożliwiło to rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich przed kolejnymi dostawami elementów tego systemu.

Umowa na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym została podpisana 6 maja 2022. Stronami kontraktu są Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i spółka wiodąca GRUPY WB – WB Electronics S.A.

Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych i usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. W skład pakietu szkoleniowego, oprócz samego szkolenia żołnierzy, wchodzą treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone są do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych FT-5.

Rolę efektorów systemu pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U, zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP narodowym systemem kierowania ogniem TOPAZ.

W skład bateryjnego modułu wchodzą również: wozy wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej, inne pojazdy oraz zapas uderzeniowych BSP-U.

Zobacz również