GRUPA WB prezentuje nową technologię do ograniczenia skutków awarii sieci energetycznych.

GRUPA WB prezentuje nową technologię do ograniczenia skutków awarii sieci energetycznych.

Podczas odbywającej się w Warszawie w dniach 6-7 listopada prestiżowej konferencji sektora energetycznego EUROPower, Grupa WB wspólnie z partnerami PGE Dystrybucja i APATOR Elkomtech zaprezentowała nowatorski System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii sieci energetycznej SN – SARSA.

Zaprezentowane rozwiązanie jest efektem realizacji projektu pt. „System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii w głębi sieci energetycznej – SN”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja – lider konsorcjum oraz Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB i Apator Elkomtech S.A.

Jednym z poważnych problemów, z jakimi mają do czynienia operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej, są przerwy w dostawach energii elektrycznej będące wynikiem masowych awarii sieci energetycznej spowodowanych przez żywioły. W wyniku działania gwałtownych sił przyrody dochodzi nierzadko do zniszczeń i uszkodzeń sieci energetycznych skutkujących zanikiem zasilania dla dziesiątków tysięcy gospodarstw. Usuwanie skutków tych katastrof potrafi trwać tygodnie.
Długi czas przywracania zasilania na obszarze dotkniętym klęską wynika z konieczności, najpierw zlokalizowania miejsc awarii a następnie dokonania wielu napraw. Dodatkowym utrudnieniem są często nadal trwające trudne warunki pogodowe. W takich sytuacjach dochodzi również do przeciążenia pracą dyspozytorów, którzy muszą zarządzać działaniami ekip naprawczych. Wszystkie te czynniki znacznie wydłużają czas potrzebny na lokalizację i usunięcie awarii.
Rozwiązaniem tych problemów jest właśnie zaprezentowany system SARSA.
Ideą, która przyświecała twórcom projektu SARSA, było możliwie jak najszybsze autonomiczne zlokalizowanie i zneutralizowanie awarii sieci energetycznej i tym samym jak najszybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych” – powiedział podczas prezentacji systemu na konferencji EUROPower Tomasz Borkowski członek zarządu Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB.

Technologiczną podstawą Systemu SARSA jest autonomiczny, tzn. niezależny od zewnętrznych infrastruktur telekomunikacyjnych, system łączności opracowany przez inżynierów Mindmade | GRUPA WB. Pozwala on na bezpośrednią komunikację pomiędzy punktami sieci energetycznej wyposażonymi w urządzenia transmisji danych, które wymieniając się informacjami dokonują błyskawicznej lokalizacji miejsca awarii co z kolei pozwala na szybkie wypracowanie decyzji oraz odłączenia uszkodzonego fragmentu linii. Dzięki temu, w czasie nie dłuższym niż 21 sekund System SARSA umożliwia automatyczne przywrócenie zasilania na sprawnym odcinku linii energetycznej.
Autonomiczność systemu łączności umożliwia opisane powyżej działanie niezależnie od zniszczeń zewnętrznych systemów łączności spowodowanych przez żywioł. W dalszej fazie system raportuje o wykrytych uszkodzeniach, upraszczając identyfikację lokalizacji i skali awarii oraz wspiera decyzje i działania dyspozytora w celu re konfiguracji sieci i przywrócenia zasilania na wyłączonym fragmencie linii.

System SARSA zostanie zainstalowany w ramach programu pilotażowego na linii energetycznej SN 15 kV „Boguchwała – Sędziszów”. Powodem wyboru akurat tej linii, jest jej specyfika. Linia energetyczna SN 15 kV nie dość, że obsługuje bardzo dużą ilość odbiorców – około 28,5 tysiąca punktów poboru energii i obejmuje bardzo duży obszar terytorialny to przebiega w trudnych warunkach terenowych doświadczanych przez żywioły. Z tego też powodu jest zaliczana do najbardziej awaryjnych linii w regionie.

Andrzej Bondyra Wiceprezes PGE Dystrybucji, będącej liderem konsorcjum realizującego projekt SARSA, podkreśla, że „Z powodu rosnących wymogów związanych z ograniczeniem przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych stoją przed zadaniem usprawnienia działania systemów redukcji skutków awarii w głębi sieci. W ramach realizacji niniejszego projektu uzyskamy możliwość wprowadzenia autonomicznego systemu dla sieci średniego napięcia, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz re konfiguracja sieci tak aby znacznie skrócić czas przywracania zasilania u odbiorców.

Wiceprezes jednego z czołowych krajowych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce zaznacza również, że jest to innowacyjny system dla sektora energetycznego „ Jest to innowacyjne rozwiązanie i w związku z powyższym złożyliśmy wniosek o uzyskanie ochrony patentowej. Naszą misją jest bycie najbardziej innowacyjną spółką dystrybucyjną w Polsce a realizacja tego projektu wpisuje się w tą definicję” – dodaje Andrzej Bondyra.

Innowacyjność prezentowanego systemu, zaznacza także trzeci członek konsorcjum. ”Projekt SARSA zakłada innowacyjne podejście w każdej z warstw systemu. Zarówno innowacyjnego systemu łączności jak i autonomicznego wykrywania detekcji zwarć w sieciach, umożliwiając szybkie i skuteczne wyeliminowanie awarii” – stwierdza Marek Borkowski – Dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, Apator Elkomtech S.A.

Dzięki zainstalowaniu systemu SARSA na sieciach przesyłowych energii elektrycznej Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego zyskają nie tylko możliwość automatyzacji pracy sieci SN i poprawy wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI ale także szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzeń sieci i znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.
Tomasz Borkowski wziął również udział w debacie „Kierunek Smart Grid”. Podczas debaty prowadzonej przez redaktor naczelną magazynu Smart-Grids.pl, paneliści – przedstawiciele sektorów energetyki i technologii – rozmawiali między innymi o stanie wdrożenia Smart Metering i Smart Grid w Polsce, sieci LTE 450 jako elemencie infrastruktury krytycznej oraz o standardach cyberbezpieczeństwa w sieci energetycznej.