GRUPA WB wdraża elektromobilność

GRUPA WB wdraża elektromobilność

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX (spółka wchodząca w skład GRUPY WB) dostarczył szybką ładowarkę do systemu ładowania pojazdów elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej. Po stacji ładowania TBC-01, to kolejny projekt GRUPY WB wdrożony w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni.

Opracowana i produkowana przez ZAiUP AREX szybka ładowarka pojazdów elektrycznych PBC-202 została wykorzystana do budowy Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej. Innowacyjne rozwiązanie wdrożono w ramach dwóch projektów: polskiego EfficenCE (realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni) oraz europejskiego Creating Automotive Renewal (nadzorowanego przez Urząd Miasta Gdynia).

Testy systemu w 2021 roku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem testy mają zakończyć się 30 października 2021 roku. Celem prób jest weryfikacja wydajności Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych i jego wpływu na sieć trakcyjną. Sprawdzona zostanie także możliwość wykorzystywania energii odzyskiwanej podczas  hamowania trolejbusów.

system ładowania pojazdów elektrycznych GRUPA WB

Testy pozwolą sprawdzić, czy Mobilny System Ładowania Pojazdów Elektrycznych w sieci trakcyjnej (trolejbusowej i tramwajowej) będzie mógł być wykorzystywany jako dodatkowe źródło zasilania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zarówno w Gdyni, jak i innych miastach.

Bariery w rozwoju elektromobilności

Czynnikiem krytycznym związanym z rozwojem elektromobilności jest infrastruktura dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. Obecnie nie jest w pełni gotowa do instalowania dużej liczby stacji ładowania. Kolejnymi barierami rozwoju sieci szybkich ładowarek są trudności w przygotowaniu inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Wykorzystanie miejskich sieci trakcyjnych do instalowania stacji ładowania daje szansę szybszej budowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Warto zauważyć, że sieć tramwajowa i trolejbusowa dostępna jest w 33 największych miastach Polski.

Stacje ładowania zasilane z miejskiej sieci trakcyjnej są również tańsze, ze względu na wyeliminowanie znacznych kosztów inwestycyjnych związanych z budową linii i przyłączy energetycznych dużej mocy. Dodatkowo pozwala to zwiększyć czas wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci trakcyjnej do całej doby bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kolejne wdrożenie GRUPY WB

Wykorzystanie szybkiej ładowarki PBC-202 do Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej to kolejny projekt spółki AREX wdrożony dla gdyńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.

system ładowania pojazdów elektrycznych GRUPA WB

W grudniu 2020 roku przedsiębiorstwo zrealizowało dostawę zasobnikowej stacji ładowania TBC-01 przeznaczonej dla trolejbusów z systemem bateryjnego zasilania autonomicznego. Pozwala to rozszerzyć zasięg działania pojazdów komunikacji miejskiej, które mogą poruszać się także po trasach na których nie ma połączenia z siecią trakcyjną.

Ideą rozwiązania jest umożliwienie szybkiego doładowywania akumulatorowych zasobników trolejbusów. Stacja TBC-01 będzie umieszczona na przystankach końcowych (na przykład pętlach), na których nie ma dostępu do napowietrznej linii zasilania. Zazwyczaj postój pojazdu trwa tam 10-15 minut, zanim powróci na linię. Urządzenie symuluje sieć trakcyjną, do której trolejbus podłącza się poprzez odbieraki prądu.

Z uwagi na możliwą niską moc przyłączeniową dostępnego przyłącza energetycznego, stacja ładowania TBC-01 jest wyposażona we własny skalowalny magazyn energii. Został wyposażony w ogniwa o wysokiej żywotności, charakteryzujące się bezpieczeństwem użytkowania. Zastosowanie magazynu energii opartego na kasetach z akumulatorami pozwala na uniezależnienie mocy ładowania trolejbusu od dostępnej mocy przyłączeniowej.

Zobacz również