GRUPA WB wspiera fundację 2Kariera

GRUPA WB wspiera fundację 2Kariera

GRUPA WB wspiera fundację 2Kariera – Grupa podpisała umowę o wsparciu statutowej działalności fundacji 2Kariera. To organizacja non-profit, której celem jest integracja byłych żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wykorzystanie ich umiejętności w dalszym życiu zawodowym. GRUPA WB od lat współpracuje z Siłami Zbrojnymi RP, Strażą Graniczną, Policją i innymi służbami strzegącymi prawa i porządku w Polsce. Spółki należące do Grupy od lat zatrudniają osoby, które służyły wcześniej w Wojsku Polskim i innych formacjach mundurowych.

Rozumiemy i popieramy misję oraz wizję przyświecającą organizacji 2Kariera. Wyrażamy chęć podjęcia wspólnych działań w obszarze kluczowych założeń statutowych fundacji. Grupie WB zależy na aktywizacji środowisk byłych żołnierzy i funkcjonariuszy przez wymianę doświadczeń i dalszy rozwój zawodowy. Mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje możliwością wykorzystywania unikalnych umiejętności osób wcześniej służących w Wojsku Polskim i innych formacjach mundurowych na nowych rynkach pracy, powiedział sygnatariusz umowy, wiceprezes Grupy WB Adam Bartosiewicz.

Organizacja non-profit 2Kariera pomaga upowszechniać dobre doświadczenia i wspiera na nowym etapie życia zawodowego byłych żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb. Celem fundacji jest również promowanie potencjału i możliwości osób wywodzących się ze środowiska mundurowego. 2Kariera stawia sobie za zadanie prezentowanie ich jako kandydatów i kandydatki na nowych pracowników. Równie ważnym celem organizacji jest budowanie więzi oraz podtrzymanie etosu służby po zdjęciu munduru.

GRUPA WB wspiera fundację 2Kariera – Fundację założyli na początku 2020 roku żołnierze rezerwy, którzy niedawno odeszli ze służby wojskowej. Prezes fundacji, komandor rezerwy Łukasz Boguszewski, podkreśla, że pomysłodawcom zależy na wsparciu kolegów szykujących się do rozpoczęcia nowego etapu życia, chcących znaleźć satysfakcjonujące zajęcie. Taką pracę, która pozwoli wykorzystać kompetencje zdobyte w trakcie służby.

GRUPA WB jest polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, zatrudniającym 1200 osób. Udziałowcem grupy kapitałowej jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności. Współpraca z fundacją ma polegać między innymi na przesyłaniu informacji o rekrutacjach prowadzonych w przedsiębiorstwach GRUPY WB do publikacji w serwisie 2Kariera i zarządzanych przez tę organizację mediach społecznościowych.

 

Zobacz również