Kolejne Warmate na eksport

Kolejne Warmate na eksport

Kolejne Warmate na eksport: GRUPA WB wykonała dostawę dużej partii amunicji krążącej Warmate do jednego z odbiorców eksportowych. Zagraniczny użytkownik wybrał polski system uderzeniowy po próbach porównawczych. Amunicja krążąca Warmate jest zaprojektowana i produkowana w Polsce przez spółki GRUPY WB.

Grudniowa dostawa finalizuje kolejną umowę na system uderzeniowy Warmate. Została również wykonana przed czasem. Środki bojowe wraz z dodatkowym wyposażeniem wypełniły szczelnie ładownię samolotu transportowego.

Efektem doskonałej oceny polskiej amunicji krążącej i sumiennej realizacji kontraktów eksportowych są dalsze zamówienia dla GRUPY WB. W przyszłym roku do nowych i obecnych użytkowników systemu trafi, zgodnie z podpisanymi umowami, kolejnych kilkaset sztuk amunicji krążącej.

Kolejne Warmate na eksport

13 stycznia 2021 roku amunicja krążąca dostarczona przez GRUPĘ WB została przyjęta do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Była to perspektywiczna decyzja, bowiem otwarła drogę do swobodnej i nieograniczonej implementacji tego środka bojowego.

Amunicja krążąca Warmate jest wyjątkowo prosta w obsłudze. Wymienna głowica pozwala dostosować system do określonego zadania lub łączyć w ramach roju środki bojowe o różnych zdolnościach rażenia celów. Modułowa konstrukcja umożliwia błyskawiczną modyfikację lub rozbudowę możliwości.

Ponieważ jest to środek bojowy, wymaga jedynie przeszkolonego użytkownika. Tym samym, każdy żołnierz może być operatorem amunicji krążącej, nie musi zdobywać w tym celu szczególnych uprawnień, na przykład pilota.

Kolejne Warmate na eksport

Warmate charakteryzuje się wysoką skutecznością. Analizy dowodzą, że wykorzystanie przez pododdziały amunicji krążącej znacząco zwiększa ich możliwości bojowe na polu walki. Pozwala uzyskać własne wsparcie powietrzne w dyspozycji nawet drużyn czy plutonów.

GRUPA WB jest światowym liderem w rozwoju systemów rozpoznawczych i rozpoznawczo-uderzeniowych. Jako jeden z nielicznych podmiotów na świecie opracowała amunicję krążącą zdolną do rzeczywistego operowania w roju, z automatyczną separacją bezzałogowców.

Prace nad polskim systemem amunicji krążącej rozpoczęły się w roku 2012. Już w cztery lata później Warmate został wybrany przez jedno z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). W 2017 roku system został zamówiony przez Siły Zbrojne RP.

Kolejne zamówienie eksportowe zostało wykonane w rok później. W 2018 roku amunicja krążąca Warmate została po raz pierwszy użyta bojowo. Od 2019 do 2021 podpisano liczne umowy na dostawy eksportowe polskiego systemu, a do „Klubu Warmate” dołączyli nowi użytkownicy.

GRUPA WB cały czas rozwija systemy amunicji krążącej. Wydłużeniu uległ zasięg radiowy i czas lotu Warmate. Zwiększyła się liczba dostępnych głowic bojowych o lepszych charakterystykach. Wprowadzono nowe systemy sensoryczne.

Do amunicji krążącej wprowadzono nowe tryby uderzeniowe, w tym „cichy atak”, który niemal do zera zmniejszył sygnaturę akustyczną środka bojowego. Warmate może być transportowany przez spieszonych żołnierzy lub przewożony i instalowany na różnych platformach.

Zobacz również