Kurs obsługi KMO 120 mm RAK zakończony sukcesem.

Kurs obsługi KMO 120 mm RAK zakończony sukcesem.

Na początku kwietnia, instruktorzy WB Electronics i spółki AREX z WB Group, w siedzibie Huty Stalowa Wola, głównego producenta Kompanijnych Modułów Ogniowych 120 mm RAK, przeprowadzili szkolenie z obsługi najnowszych moździerzy samobieżnych Wojska Polskiego KMO 120 mm RAK.

Celem szkolenia było przygotowanie członków załóg do pracy przy obsłudze Artyleryjskich Wozów Dowodzenia i Moździerzy M120-K oraz członków zespołów logistycznych do pracy z Zestawem Diagnostycznym przewidzianym dla Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia. W drugim etapie szkolenia do późniejszego samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi KMO 120 mm RAK, zostali przekształceni instruktorzy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Cały kurs obsługi KMO 120 mm RAK został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie kursanci słuchali wykładów i obserwowali prezentacje, a także brali udział w ćwiczeniach laboratoryjnych z użyciem trenażera SKO TOPAZ i PZUŁW FONET. Słuchacze kursu poznawali budowę urządzeń, ich funkcjonalności, przeznaczenie, lokalizację montażu oraz uczyli się ich obsługi.

Po zakończeniu teoretycznego etapu szkolenia, kursanci zostali dopuszczeni do pracy na sprzęcie bojowym, na którym mieli możliwość wykorzystania przyswojonej wiedzy w praktyce. Słuchacze wykonywali zadania ogniowe podczas zajęć terenowych i doskonalili się w praktycznym wykorzystaniu systemów TOPAZ i FONET.
Kurs został zakończony egzaminem praktycznym, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia z obsługi KMO 120 mm RAK.
W szkoleniu oprócz instruktorów z WB Group uczestniczyli również specjaliści z Huty Stalowa Wola S.A., która była organizatorem szkolenia, oraz z firmy Rosomak S.A.

***

Moździerz samobieżny 120 mm RAK na podwoziu kołowym lub gąsienicowym jest jednym z najnowszych produktów polskiego przemysłu obronnego. Jego zadaniem zapewnienie wsparcia ogniowego pozostałym oddziałom Wojska Polskiego, na współczesnym polu walki.

Ponadto, przy użyciu amunicji specjalnej, moździerz realizuje zadania w zakresie świetlnego i dymnego zabezpieczenia działań (wskazywania celów, stawiania dozorów, oświetlania terenu, zasłony ugrupowania, maskowania manewru wojsk własnych). Moździerz 120 mm RAK, został zaprojektowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej we współpracy z przedsiębiorstwami Grupy WB.