Laboratorium TOPAZ otwarte

Laboratorium TOPAZ otwarte

Laboratorium TOPAZ otwarte. 19 lutego 2021 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium ZZKO TOPAZ, którego dokonali Rektor-Komendant uczelni gen. bryg. dr Robert Kosowski oraz Wiceprezes GRUPY WB Adam Bartosiewicz.

Rozpoczęcie działalności laboratorium jest pierwszym wymiernym efektem zawartego w 2020 roku porozumienia o współpracy między Akademią Sztuki Wojennej a spółką WB Electronics S.A. Przedmiotem umowy jest realizacja wspólnych projektów na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Zasadniczym celem nawiązania współpracy między przedsiębiorstwem wchodzącym w skład GRUPY WB (producenta zintegrowanych systemów zarządzania walką) a Akademią Sztuki Wojennej kształcącą kadry wojskowe, jest prowadzenie wspólnych badań naukowych w tym obszarze oraz integrowanie systemu TOPAZ z innymi systemami.

Wdrożenie laboratorium w Akademii Sztuki Wojennej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno Akademii, jak i jej studentów. Adaptacja nowych rozwiązań w procesie kształcenia, prowadzenie badań, zbieranie doświadczeń i formułowanie wniosków będą niezwykle korzystne do dalszego rozwoju systemu, a tym samym zdolności operacyjnych Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Oprzyrządowanie procesu dydaktycznego w systemy wsparcia dowodzenia, analogiczne do tych, jakimi posługują się żołnierze w jednostkach i dowództwach, pozwolą na bezpośrednie przygotowanie oficerów do realizacji zadań na stanowiskach służbowych, które będą zajmować po ukończeniu Akademii.

„Cieszymy się, że dzisiejsza umowa pozwoli oficerom nabyć praktyczne umiejętności w obszarach systemów wsparcia dowodzenia, kierowania ogniem i rozpoznania” – powiedział Adam Bartosiewicz. „Sala trenażera Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ umożliwi zapoznanie się ze scenariuszami przeprowadzenia misji bojowych o różnym poziomie trudności” – dodał wiceprezes GRUPY WB.

„Jestem przekonany, że uruchomione dzisiaj laboratorium ZZKO TOPAZ wzbogaci proces dydaktyczny realizowany na Wydziale Wojskowym w kontekście nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego przygotowania oficerów wojsk rakietowych i artylerii oraz innych specjalności do jego wykorzystania podczas różnego rodzaju szkoleń i ćwiczeń realizowanych w jednostkach wojskowych. Będzie to też dobre miejsce do konfrontowania oczekiwań oficerów z możliwościami systemu i sytuacjami, jakie stawia współczesne i przyszłe pole walki.” – podkreślił gen. bryg. dr Robert Kosowski.

Kolejną oraz równie istotną korzyścią posiadania laboratorium ZZKO TOPAZ jest unikalna możliwość prowadzenia badań pozwalających na opracowanie nowych, efektywnych procedur i praktycznych rozwiązań. Tym samym można stwierdzić, że Akademia nie tylko dotrzymuje kroku SZ RP w ramach procesu modernizacyjnego, ale także daje szansę na jego wzbogacanie.

Pracownia umożliwia realizację zajęć dydaktycznych w zakresie procesu planowania wsparcia ogniowego na szczeblu oddziału (pododdziału) artylerii. Ponadto zwiększa efektywność nauczania w zakresie kierowania ogniem dywizjonu artylerii. Umożliwia prowadzenie treningów kierowania ogniem z wykorzystaniem wszystkich elementów rozpoznania dostępnych na polu walki. Zajęcia prowadzone są z oficerami Wojsk Rakietowych i Artylerii w ramach Dowodzenia Rodzajami Wojsk oraz Połączonego Wsparcia Ogniowego. Umożliwia zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności pracy w ZZKO TOPAZ, w który wyposażona jest polska artyleria. Jednocześnie w laboratorium można szkolić 22 słuchaczy.

Najbliższym przedsięwzięciem realizowanym w Akademii, w ramach którego wykorzystany będzie system TOPAZ, jest ćwiczenie pk. BRAMA, które rozpocznie się już 15 marca br. z udziałem studentów i słuchaczy Akademii.

Laboratorium TOPAZ otwarte
Laboratorium TOPAZ otwarte
Laboratorium TOPAZ otwarte
Laboratorium TOPAZ otwarte

Zobacz również