Lider Bezpieczeństwa Państwa dla RADMOR

Lider Bezpieczeństwa Państwa dla RADMOR

W dniu 21 czerwca 2018 podczas uroczystej gali w centrum konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, radiostacja Comp@n została nagrodzona Grand Prix w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – Innowacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności”, organizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Celem Konkursu jest promowanie produktów technicznych oraz technologii mogących posiadać zastosowanie w systemach uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych, jak również mogących usprawnić funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego. Konkurs adresowany jest do firm, instytucji i instytutów naukowo-badawczych, których oferta produkcyjna i usługowa znajduje, bądź może znaleźć potencjalne zastosowanie w obszarach szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i obronności.

Statuetkę z rąk prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Służb Mundurowych, Jana Andrzeja Ligusa oraz generała Andrzeja Wiśniewskiego odebrał prezes Andrzej Synowiecki.

 

Zobacz również