Nagroda dla niezawodnego partnera biznesowego Grupy WB przyznana na MSPO 2019.

Nagroda dla niezawodnego partnera biznesowego Grupy WB przyznana na MSPO 2019.

Firma GGG Sp. z o.o., zaopatrująca spółki Grupy WB w podzespoły i komponenty, została nagrodzona statuetką „Niebieskiej Wstęgi” dla niezawodnego partnera biznesowego Grupy. Statuetkę, z rąk prezesa Grupy WB, pana Piotra Wojciechowskiego odebrał prezes Zarządu GGG, pan Janusz Trojanowski podczas ceremonii wieńczącej MSPO 2019.

Wyróżnienie Niebieskiej Wstęgi, przyznane podczas gali wieńczącej MSPO w Kielcach jest wyrazem uznania dla najlepszego dostawcy, współpracującego z Grupą WB. Pod uwagę wzięto kategorie takie jak jakość oferowanych materiałów, stosunek jakości usług do ceny, współpracę, gwarancje, terminowość i kontakt z zamawiającym.

GRUPA WB w swojej działalności kieruje się innowacyjnością, tworząc przełomowe rozwiązania technologiczne. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej obejmującej rozwiązania unikatowe w skali świata, które znajdują nabywców na najbardziej wymagających rynkach. Najlepsze materiały, komponenty oraz godni zaufania kontrahenci to klucz do uzyskania przewagi rynkowej i umacnianie pozycji polskich spółek zarówno w kraju jak i za granicą.

Statuetka ta ma na celu nie tylko uhonorowanie firmy, która poprzez stałe doskonalenie osiąga najwyższą jakość i poziom świadczonych usług, ale i promowanie polskich przedsiębiorstw działających w sektorze technologicznym.

Spółka GGG Sp. z o.o. od lat dostarcza spółkom Grupy WB podzespoły i komponenty do produkcji urządzeń;  Przez cały okres współpracy dała się poznać jako ekspert w dziedzinie produkcji precyzyjnych detali  w technice CNC oraz montażu mechanicznego. Grupa WB korzysta z doradztwa projektowo-technicznego jej zespołu oraz pomocy przy wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Spółka GGG to doświadczony, rzetelny partner biznesowy, dzięki któremu Grupa WB może realizować najbardziej wymagające projekty, dlatego jednogłośnie wybrano ją na laureata tej prestiżowej nagrody.

Siłą każdego podmiotu jest także posiadanie dobrych kooperantów” – powiedział podczas ceremonii prezes Piotr Wojciechowski – „nie tylko wspierają nas w zakresie zadań produkcyjnych, ale wspierają nas też w rozwoju. Współpracujemy z firmą GGG przy produkcji naszych wyrobów, w szczególności systemu FONET. (…) Firma wykazuje się niezwykłą rzetelnością, twardością i elastycznością, która jest dla nas niezwykle istotna, racjonalnymi cenami, ale również wspiera nas w zakresie zadań projektowych.”

Chciałbym bardzo podziękować za położone w nas zaufanie, oraz za to, że byliśmy adresatami coraz bardziej wyspecjalizowanych zadań. To inspiruje nas do ciągłego doskonalenia się, jak również do ciągłego podnoszenia świadczonych usług” – powiedział prezes firmy GGG, pan Janusz Trojanowski, dziękując za wyróżnienie.

 

Zobacz również