Nagroda Straży Granicznej dla BSP FlyEye

Nagroda Straży Granicznej dla BSP FlyEye

Podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Komendant Główny Straży Granicznej przyznał nagrodę „Laur Graniczny” dla bezzałogowego systemu obserwacyjnego FlyEye. Nagrodę wręczyli Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz Zastępca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG płk SG Dariusz Teteruk wręczyli nagrodę Laur Graniczny.

Nagroda została przyznana za produkt uznany przez Straż Graniczną za najbardziej funkcjonalny i usprawniający służbę graniczną. Nagrodzony przez Straż Graniczą bsp FlyEye jest modułowym systemem, który wykazuje się łatwością złożenia i demontażu. Producent podkreśla, że gotowość do startu osiągana jest w czasie krótszym niż 10 minut. Co więcej, sam start jest możliwy z ręki użytkownika, bez potrzeby użycia dodatkowych przyrządów. Możliwy jest również w wąskich i ograniczonych przestrzeniach.

W przypadku charakterystyki FlyEye mowa jest o nowoczesnej platformie nośnej, która jest wyposażona standardowo w głowicę umieszczoną pod kadłubem. Dzięki czemu zapewnia duży zakres obserwacji w trakcie działania bsp w powietrzu. Dwie kamery w głowicy optoelektronicznej, tj. kamera światła dziennego oraz termowizyjna, pozwalają na szybkie przełączanie zobrazowań wideo. Jednakże, standardowe wyposażenie w obserwacyjną głowicę dualną wyposażoną w kamery światła dziennego i termowizyjną, może być modyfikowane w zależności od potrzeb i przeznaczenia.