Niebieska Wstęga dla prezesa Targów Kielce

Niebieska Wstęga dla prezesa Targów Kielce

Uroczystość wręczenia nagrody Niebieskiej Wstęgi miała miejsce 9 września o godzinie 13.00 w Pawilonie GRUPY WB na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Niezwykłym wyróżnieniem dla niezawodnego partnera biznesowego GRUPY WB został uhonorowany Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce S.A. Nagrodę wręczał Roman Musiał, szef projektów strategicznych GRUPY WB i pomysłodawca MSPO.

Ideą przyświecającą ustanowieniu przez GRUPĘ WB nagrody Niebieskiej Wstęgi – symbolizującej współpracę i zacieśnianie powiązań kooperacyjnych pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami jest docenienie rzetelnych i niezawodnych partnerów w biznesie.

Wyróżnienie to, przyznane podczas targów MSPO w Kielcach, jest wyrazem uznania dla najlepszego kontrahenta współpracującego od lat z GRUPĄ WB. Kapituła Konkursowa brała pod uwagę przy nominacjach takie kategorie, jak jakość współpracy, terminowość, kontakt z partnerem biznesowym oraz stosunek oferowanych usług do ceny.

W tym roku nagrodzony został Andrzej Mochoń, wieloletni prezes Targów Kielce S.A. W pewien niezwykły sposób historia zatoczyła koło, gdyż nagrodę Niebieskiej Wstęgi za wieloletnią doskonałą współpracę wręczał Roman Musiał. Dziś szef projektów strategicznych GRUPY WB, wcześniej prezes Targów Kielce. Roman Musiał to także osoba, która ponad 29 lat temu przyczyniła się do stworzenia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Uroczystość wręczenia nagrody Niebieskiej Wstęgi
Uroczystość wręczenia nagrody Niebieskiej Wstęgi

Uroczystość poprzedziła laudacja Piotra Wojciechowskiego. Przypomniał lata kooperacji Targów Kielce S.A. początkowo tylko ze spółką WB Electronics S.A., a następnie z coraz bardziej rozrastającą się GRUPĄ WB. Zwrócił uwagę, na rozwój obu podmiotów i wzrost ich prestiżu i znaczenia w kolejnych latach.

Prezes Wojciechowski przypomniał też podczas uroczystości wręczenia Niebieskiej Wstęgi historię kontaktów i coroczne, owocne targowe spotkania z prezesem Andrzejem Mochoniem przy okazji każdego MSPO. Towarzyszyła temu okolicznościowa prezentacja na ogromnym ekranie pawilonu GRUPY WB. Wydarzenie zakończył toast.

GRUPA WB w swojej działalności kieruje się innowacyjnością, tworząc przełomowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej, która obejmuje systemy unikatowe w skali świata. Ze względu na swoje możliwości znajdują nabywców na najbardziej wymagających rynkach. Godni zaufania kontrahenci to klucz do uzyskania przewagi rynkowej i umacnianie pozycji polskich spółek zarówno w kraju jak i za granicą.

Zobacz również